Flere rammes av år 2000-problemene

Det kan for de fleste se ut som at år 2000-problemet kun vil gjelde 25 år gamle veteranprogrammer skrevet i Cobol. Men faktum er at dagens "cutting-edge" Internett teknologi ikke er immun mot ubehag i forbindelse med år 2000. Netscapes og Microsofts browsere vil også få problemer.

Det kan for de fleste se ut som at år 2000-problemet kun vil gjelde 25 år gamle veteranprogrammer skrevet i Cobol. Men faktum er at dagens "cutting-edge" Internett teknologi ikke er immun mot ubehag i forbindelse med år 2000. Netscapes og Microsofts browsere vil også få problemer.

Det er tvetydigheter i Netscapes JavaScript og Microsofts JScript som kan skape situasjoner hvor datoer etter 31. desember 1999 ikke vil fungere som de skal. Som en ekstra "bonus" kan også datoer før 1970 skape problemer, noe som er en indikasjon på at World Wide Web virkelig er et sted for de unge.

I følge både Microsoft og Netscape vil den nylig annonsertet ECMAScript standarden tillate dem å møte disse problemene i de neste utgavene av browserne. Men løsningen til problemet vil fortsatt involvere modifisering av eksisterende JavaScripts som utfører operasjoner på året i et dataobjekt.

Dette betyr at de med JavaScript-kode må kontrollere at denne er i samsvar med år 2000 og rette på koden ved eventuelle feil. De fleste utviklere vil selvsagt ikke se på dette som en like avskrekkende oppgave som å gjøre 100 millioner linjer med Cobol i samsvar med år 2000.

Det er like fullt et problem som må adresseres.

Til toppen