Flere regelbrudd for Oslo-etat: Brøt reglene for likebehandling

UDE mener det er deres oppgave å vurdere hvilken informasjon som er relevant for interesserte i et anbud. Ekspert innen offentlige anskaffelser er høyst uenig.

Flere regelbrudd for Oslo-etat: Brøt reglene for likebehandling
Transponder oppdaget at UDE brøt reglene om likebehandling under anskaffelse. Her ved daglig leder Anders Nederhoed. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Reglene for likebehandling av interesserte leverandører under anbudskonkurranser er klinkende klare: Alle skal få tilgang til den samme informasjonen til samme tid.