Flere selvmål fra Microsoft

- Slike kontrakter er helt vanlige i bransjen, sa Microsoft-direktør William Poole da han forsvarte opplegg for å stenge Netscape ute fra nettlesermarkedet. Men noe eksempel kom han ikke på i vitneboksen.

- Slike kontrakter er helt vanlige i bransjen, sa Microsoft-direktør William Poole da han forsvarte opplegg for å stenge Netscape ute fra nettlesermarkedet. Men noe eksempel kom han ikke på i vitneboksen.

Microsofts vitner er stadig et lett bytte for myndighetenes pågående jurister. Myndighetene mener Microsoft inngikk en rekke kontrakter med programvareutviklere og Internett-tilbydere der selskapet lokket med fordelaktige økonomiske betingelser mot at partnerne favoriserte Internet Explorer framfor konkurrenten Netscape. Dette er belagt med sitater fra kontrakter, tidligere vitnemål i rettssaken og e-post-meldinger beviselig sendt av ledende Microsoft-ere, blant dem Bill Gates.

For å motbevise dette, stiller Microsoft med en senior medarbeider, William Poole, som først påstår at kontraktene ikke var rettet mot Netscape, dernest at slike kontrakter er vanlige, for så å innrømme at han ikke kommer på eksempler tilsvarende kontrakter inngått av andre aktører i programvarebransjen, før han til slutt unnskylder seg med at han "egentlig ikke er fortrolig med bredden i Microsofts avtaler med uavhengige programvareleverandører."

Poole hadde flere selvmål på lager. Avhørt av myndighetenes prosessfullmektig David Boies, fortalte han at innholdsleverandører på Internett var villige til å betale opptil 10 millioner dollar i året for en gunstig plassering på den ferdig oppsatte kanalvelgeren til Windows 98. Han antok at vanlig markedsføring av slike plasseringer kunne tilført Microsoft en omsetning på rundt 100 millioner dollar i året. Poenget er at Microsoft ga avkall på disse inntektene fordi det i stedet for penger tvang gjennom formuleringer om at partnerne måtte favorisere Microsofts nettleser for å få den gunstige plasseringen på kanalvelgeren.

Et annet Microsoft-vitne, visepresident Cameron Myhrvold, ville belegge en påstand om hvor gunstig det var for forbrukeren med integrert nettleser i Windows 98, ved å vise et videoopptak av to førstegangsoppkoplinger til Internett, den ene med Windows 3.1, den andre med Windows 98. Poenget var å vise at prosessen var både enklere og raskere (seks minutter mot fjorten) med det nye systemet enn det gamle. Boies presset straks det selvfølgelige poenget at sammenlikningen sa mye mer om ulikheten mellom Windows 3.1 og Windows 9x enn mellom Windows 95 uten integrert nettleser og Windows 98 med integrert nettleser, som er det spørsmålet egentlig dreier seg om.

Så lurte Boies på om modemene på de to maskinene var like. Myhrvold påstod de begge kjørte i 33,6 kbps. Boies påviste at ifølge videoen kjørte 3.1-maskinen i 28,8 kbps, mens Windows 98-PC-en var utstyrt med et internt 56 kbps modem. Etter at retten var hevet innrømmet Microsoft at 3.1-maskinen kjørte i 28,8 kbps, men at den faktiske hastigheten på forbindelsen til den andre var 33,6 kbps.

Amerikanske medier melder ellers at dommeren tar sikte på å få unna Microsofts fem gjenstående vitner så fort som mulig, helst innen utgangen av februar.

Han ønsker en måneds avbrekk i mars før hver av partene tilkaller to vitner på nytt i en oppklaringsrunde. Med en slik timeplan kan rettsforhandlingene avsluttes rundt midten av april. Hvor lang tid det går før dommeren tar sitt endelige standpunkt, vet bare han.

Til toppen