Flere søksmål mot Microsoft for rasisme

Flere høyt profilerte advokater har engasjert seg i en rekke søksmål der Microsoft beskyldes for rase- og kjønnsdiskriminering i ansettelsesforhold.

Flere høyt profilerte advokater har engasjert seg i en rekke søksmål der Microsoft beskyldes for rase- og kjønnsdiskriminering i ansettelsesforhold.

Søksmål er registrert på vegne av flere navngitte medarbeidere eller tidligere medarbeidere i Microsoft, det første i oktober i fjor, det nyeste torsdag 15. februar.

Afroamerikanske 31 år gamle Monique Donaldson sa opp stillingen sin i Microsoft i fjor våres. 4. oktober leverte advokatfirmaet Cohen, Milstein, Hausfield & Toll et søksmål på hennes vegne, der Microsoft ble anklaget for systematisk diskriminering og represalier på grunnlag av kjønn og rase. Advokatfirmaet er kjent for å ta rasismesaker. I 1996 fikk det Texaco med på et forlik der oljeselskapet betalte 176 millioner dollar i erstatning. Det har også tatt på seg å representere flere mennesker som mener å ha lidd skade som følge av Microsofts forretningspraksis.

I januar slo sju tidligere og nåværende Microsoft-ansatte av afroamerikansk opprinnelse seg sammen i et søksmål der de krever fem milliarder dollar av Microsoft. De hevder seg motarbeidet i medarbeiderevalueringer, forbigått ved avansementer, dårligere betalt og tvunget til å si opp hyppigere enn tilsvarende hvite ansatte. Dette søksmålet er kjent som "the Rahn Jackson case" etter den mest aktive av de sju, og håndteres av et advokatfirma i Florida, ledet av Willie Gary.

14. februar mottok en føderal domstol i Seattle et søksmål fra tidligere Microsoft-ansatt Ronald Douglas som hevder han ble dårligere betalt og fikk tilbud om færre aksjeopsjoner enn hvite ansatte i tilsvarende stillinger.

15. februar leverte advokatfirmaet til Johnny Cochran, kjent for sitt vellykkede forsvar av den mordanklagede kjendisen O. J. Simpson, et søksmål mot Microsoft på vegne av Landruff Trent, for påstått diskriminering når svarte medarbeidere skulle evalueres og forfremmes.

En talsmann for Microsoft ville ikke kommentere de spesifikke sakene. Han sa generelt at selskapet håndhever en politikk med null toleranse overfor enhver form for diskriminering på arbeidsplassen. Han sa at et motiv for denne politikken var den kjensgjerningen at minoriteter er underrepresentert i IT-industrien. Microsoft har flere programmer på gang for å heve andelen minoriteter blant de ansatte over dagens nivå på 21,6 prosent.

Til toppen