Flere tar seg tid til hovedfag

IKT-bransjen får nå flere høyere utdannede folk, for stadig flere tar hovedfag.

IKT-bransjen får nå flere høyere utdannede folk, for stadig flere tar hovedfag.

Ikke på flere tiår har søknaden vært så stor til masterstudiet i informatikk (tidligere hovedfagstudiet) ved Universitetet i Oslo. Universitetet får dobbelt så mange søkere i forhold til plasser. Over 200 studenter har søkt opptak til masterstudiet til våren, mens høstens inntak telte hele 320 søknader.

Under dotcom-tiden lot mange hovedfagsstudenter seg friste av jobbtilbud før de hadde fått sin eksamen. Dette er ikke næringslivet tjent med.

Nå er situasjonen snudd - næringsliv kan nærmest velge og vrake i spesial-kompetanse for sine felt.

Studieleder Tom Atkinsom ved Universitetet i Oslo tillegger det labre arbeidsmarkedet mye av forklaringen.

- Generelt dårligere jobbtilbud innebærer at studenter heller velger å fullføre sin utdannelse. Men også kvalitetsreformen spiller en vesentlig rolle, sier han til digi.no.

I tillegg tror Atkinsom at enkelte som mister jobben, velger å studere igjen.

To tredjedeler av søkerne kommer fra andre høyskoler, nasjonalt eller internasjonalt, hvorav 50 prosent av søkerne relaterer seg fra en ingeniørgrad, forteller han. Profesjonsstudiet i informatikk vil fortsatt være 5-årig, og gi graden master. Graden cand.scient. faller bort.

Atkinsom opplyser at til tross for økt studentopptak, er det fortsatt svak interesse for matematisk orienterte retninger, mens interessen for informasjonssystemer og innføring av it-verktøy ligger på topp.

Til toppen