Flere vil studere teknologi på NTNU

Jentene strømmer til IT-studier på NTNU. Datateknikk er det mest populære valget.

Flere vil studere teknologi på NTNU

Jentene strømmer til IT-studier på NTNU. Datateknikk er det mest populære valget.

Høyere utdanning som tilbyr blant annet IT og teknologi er fortvilet over at de ikke klarer å fylle opp studieplassene.

ERP-ekspert og studierektor Bo Hjort Christensen på Handelshøyskolen BI, som er ansvarlig for bachelorstudentene ved BI på fagområdet økonomi og IT-ledelse, uttalte til digi.no i fjor om skuffende lavt studievalg på IT. Mens det på bachelorstudiet i fjor bare var mellom 30 til 40 studenter, var det i toppåret 1999 nesten 200 som studerte IT på BI.

– Til tross for utsikter til skyhøre lønninger, er det fortsatt merkelig få som velger denne retningen, sa han til digi.no.

Men nå erfarer NTNU det motsatte.

I en pressemelding skriver universitetet at de for første gang har fått mer enn 10.000 søknader til NTNU. Det betyr at mer enn en av ti av alle som søkere høyere utdanning i Norge, har NTNU som førstevalg. Framgangen er tydelig både innen teknologi- og realfag.

Datateknikk alene har en økning på mer enn 43 prosent.

- Dette er en meget gledelig utvikling, sier rektor Torbjørn Digernes. – Ekstra gledelig er det at den positive trenden innen teknologi- og realfag øker. Det viser blant annet at myndighetenes klare satsing på å øke interessen for disse fagene blant ungdom, nå bærer frukter.

Ikke minst gjelder dette blant jenter, som søker våre studieretninger i teknologi og realfag som aldri før.

Blant de rene realfagene er biologi og informatikk klare vinnere, men også kjemi og matematikk skårer høyt.

Til toppen