Flertall for å gjøre PDF til ISO-standard

Adobe PDF-spesifikasjon vil etter alt å dømme bli utgitt som ISO-standard i løpet av få måneder.

Flertall for å gjøre PDF til ISO-standard

Adobe PDF-spesifikasjon vil etter alt å dømme bli utgitt som ISO-standard i løpet av få måneder.

Frankrike var det eneste av 15 land som stemte imot standardiseringen av Adobes dokumentformat PDF 1.7 i en avstemning i standardkomiteen til International Standards Organization (ISO). Ni land stemte et klart ja, fire land gav sin godkjennelse med kommentarer, mens Russland avsto fra å stemme.

    Les også:

I all ble det det innlevert 205 kommentarer, hvor av 125 fra USA. James C. King i Adobe, som kunngjorde avgjørelsen her, skal møte ISO-arbeidsgruppen igjen i midten av januar for å presentere forberedte svar på alle kommentarene. Dersom svarene er tilfredsstillende for deltakerlandene, vil det reviderte dokumentet kunne publiseres. Ellers vil det kreves en ny avstemningsperiode på to måneder. Men denne involverer ikke kommentarer, så dersom antallet negative stemmer plutselig skulle bli langt større, vil PDF-spesifikasjonen i løpet av våren kunne bli utgitt som ISO 32000.

Til toppen