Flertallet av IT-bedrifter vil ansette

Utsiktene for å få fast jobb i IT-bransjen begynner å bli svært gode viser en undersøkelse.

Utsiktene for å få fast jobb i IT-bransjen begynner å bli svært gode viser en undersøkelse.

2002 og 2003 var klare bunnår for arbeidsmarkedet i IT-bransjen. I fjor begynte pendelen så smått å svinge tilbake.

    Les også:

Nå melder Aetat om rekordmange ledige stillinger, og det var i mai registrert 52 prosent flere stillinger enn i mai 2004.

I tillegg avdekker en undersøkelse blant Abelias medlemsbedrifter at over halvparten av 140 spurte medlemsbedrifter vil øke antall ansatte neste år.

Optimismen er enda større i de mellomstore bedriftene med mellom 20 og 100 ansatte, der neste 60 prosent svarer at de vil øke bemanningen neste år. Ingen venter nedbemanning.

Det er de største selskapene som kan synes mest usikre, der nesten en av fire regner med en reduksjon av bemanningen.

2006 blir også året for investeringer, og dermed ytterligere utsikter til nyansettelser. Over en av tre av de spurte bedriftene i undersøkelsen forventer en økning av investeringer til neste år, går det fram av undersøkelsen.

Hos Aetat var det i årets første fire måneder til sammen registrert 1.790 ledige stillinger fordelt med henholdsvis 514, 453, 393 og 430 stillinger i januar, februar, mars og april. I tillegg kommer det grå stillingsmarkedet, som kan utgjøre hovedtyngden av rekrutteringen.

For to år siden var det bare 921 ledige stillinger fordelt med 137, 353, 275 og 156 ledige stillinger i de samme månedene.

Men til tross for de positive signalene, er det likevel urovekkende mange fristilte IT-folk. Riktignok har ledigheten krypet under 2000, men tall fra Aetat i mai viser fortsatt 1.772 fristilte IT-folk som omfatter systemutviklere, programmerere og dataingeniører.

Til toppen