Flest digi-lesere foretrekker Explorer

Netscape og Microsoft kjemper om hegemoniet på nettleserfronten. En analyse av digi.nos lesere gir flere overraskende resultater.

Netscape og Microsoft kjemper om hegemoniet på nettleserfronten. En analyse av digi.nos lesere gir flere overraskende resultater.

Netscape har lenge ledet an i kampen mot Microsoft i nettlesermarkedet. Blant Dagbladets lesere på nett hadde Netscape Navigator en andel på 88 prosent høsten 96 og Microsoft Internet Explorer åtte prosent. Andre nettlesere stod for fire prosent av leserne. Per i dag har bildet endret seg til 60 prosent Navigator, 31 prosent Explorer, og ni prosent andre.

I digi.no stiller det seg annerledes. Vi tok en stikktest mandag, tirsdag, og onsdag i uke 42 og kom opp med forbløffende resultater. Vi understreker at dette er et lite utvalg, men vi føler at resultatet var såpass overraskenede at vil velger å publisere det.

Microsoft Explorer er nemlig klart den dominerende nettleseren blant digi.no-leserne. Nesten 46 prosent av digi.nos oppslag kom fra en eller annen variant av Internet Explorer. Navigator-familien på sin side oppnår en samlet andel på kun 35,5 prosent. Andre nettlesere og aksessverktøy står for 21,5 prosent av oppslagene på digi.no.

En annen interessant trend er at digi.no-brukerne er tidlig ute med å oppgradere til siste versjon av de respektive nettleserne. 52 prosent av Navigator-oppslagene var fra versjon 4; 43,5 prosent fra versjon 3; og snaut 4,5 prosent versjon 2. Blant Explorer-oppslaget var 55 prosent versjon 4; 43,5 prosent versjon 3, mens versjon 2-andelen er neglisjerbar lav.

Vi tittet også på hvilke plattformer våre brukere benytter og ikke overraskende kom Microsoft best ut også her. Drøyt 43 prosent av oppslagene i den målte perioden kom fra Windows 95, mens snaut 24 prosent kom fra Windows NT. Mac OS og Windows 3.x stod for i underkant av tre prosent hver av oppslagene. Nesten to prosent av oppslagene kom fra Sun OS, mens OS/2, Linux og HP 9000 stod for godt under én prosent hver.

digi.no understreker at resultatene er basert på et lite utvalg på tre dager. Vi vil følge opp med jevnlige rapporter om utviklingen slik at dere får vite hvilke nettlesere og hvilke plattformer som er mest populære på digi.no.

Til toppen