Flest IT-stillinger på det grå markedet

Aetat har i år rekordmange utlyste stillinger, men det er det grå stillingsmarkedet som dominerer.

Aetat har i år rekordmange utlyste stillinger, men det er det grå stillingsmarkedet som dominerer.

Til tross for at det fortsatt er i underkant av 2.000 fristilte IT-folk i Aetats database, meldes det om rekordmange utlyste stillinger, nær en dobling i forhold til 2003.

Underdirektør Hans Kure i Aetat sier til digi.no at det for årets første fire måneder tilsammen var registrert 1.790 ledige stillinger fordelt med henholdsvis 514, 453, 393 og 430 stillinger i januar, februar, mars og april.

Til sammenligning var det registrert bare 921 ledige stillinger for bare to år tilbake med 137, 353, 275 og 156 ledige stillinger i de samme månedene.

Men det mest oppsiktvekkende, er at Aetats ledige stillinger kan utgjøre mindre enn en halvdel av stillinger som totalt blir besatt i IT-bransjen.

Arbeidsdirektør Inger Johanne Stokke i Aetat mener at så mange som 60 prosent av alle stillinger utlyses gjennom uformelle kanaler. Bare fire av ti stillinger blir utlyst i aviser, tidsskrifter eller stillingsbaser på Internett.

Dette er som følge av en generell undersøkelse blant 7000 offentlige og private bedrifter.

— Det vanligste er at virksomhetene ansetter folk gjennom egne nettverk og bekjentskapskretser. Nesten 40 prosent av stillingene blir besatt på denne måten, sa arbeidsdirektør Inger Johanne Stokke til Dagbladet i forrige uke.

En fjerdedel av stillingene blir besatt ved at arbeidssøkeren selv tar kontakt med bedriften.

Også partner Pål-Espen Tørisen i rekrutteringsselskapet Nets framhever betydningen av personlige nettverk. Han mener at så mye som opptil 80 prosent av alle jobber utlyses ikke, men besettes direkte eller indirekte gjennom relasjoner og nettverk.

Tørisen har 16 års erfaring fra rekruttering til IT/telebransjen og har jobbet 10 år som personalrådgiver i Telenor. I tillegg har han utgitt bøkene Unngå hodeløs rekruttering og Få Kremjobben.

IT-bransjen er kunnskapsorientert, men i en bransje som stadig blir mer basert på automatiserte standarder, er det viktig å skille ut kompetansen. Nettverking i jobbsøkersammenheng er derfor et viktig tips fra Tørisen.

Tørisen mener nettverksbygging er den mest effektive måten å få jobb på, men også den mest krevende.

Han gir disse rådene:

  • Godt kartlagt: Du vet hvem kontaktene er, hvor de er og hva de er.
  • Godt brukt: Det er god synergi i dine kontakter og det er et levende nettverk
  • Du overvåker nettverket og oppdaterer kontaktinformasjon og annen relevant informasjon. Du smører nettverket gjennom jevnlig kontakt med den enkelte: Fysisk, muntlig eller skriftlig.
Til toppen