– Flest utvikler for Android

Men VisionMobile ser økt utviklerinteresse for Windows Phone.

– Flest utvikler for Android
De fleste av verdens applikasjonsutviklere har Android som sin primære plattform, men det er definitivt regionale forskjeller, viser undersøkelsen fra VisionMobile. Illustrasjonen viser noen populære Android-apper i den norske utgaven av Google Play. Bilde: digi.no

VisionMobile gjennomfører flere ganger i året et undersøkelse som kalles for Developer Economics som tar for seg trender innen applikasjonsutvikling mer eller mindre mobile plattformer. Den nyeste rapporten er nå klar og er blant annet basert på informasjon fra mer en 7000 utviklere i 127 land.

Ifølge rapporten hadde det mobile applikasjonsmarkedet en verdi på 68 milliarder dollar i fjor. Med dagens vekst ventes verdien å vokse til 143 milliarder dollar i 2016. Ifølge VisionMobile finnes det nå 2,3 millioner utviklere av mobilapplikasjoner, hvorav andelene er omtrent like store i Asia, Europa og Nord-Amerika (29,4 til 32,9 prosent). Bare åtte prosent holder til i de øvrige verdensdelene.

I undersøkelsen har utviklerne oppgitt hvilke plattformer de vil utvikle for i det inneværende kvartalet. Mange vil selvfølgelig lage applikasjoner til mer enn bare én plattform.

Rapporten viser at Android holder førsteplassen med klar margin med 71 prosent, noe som er uendret sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Apples iOS på andreplass faller derimot fra 57 til 55 prosent i den samme perioden.

37 prosent benytter nå HTML5 som plattform for mobilapplikasjoner. I tillegg bruker 15 prosent av utviklerne HTML5 enten i hybride applikasjoner eller som utgangspunkt for verktøy som konverterer HTML, CSS og JavaScript til systemspesifikk kode.

Andel av utviklerne som utvikler for hver plattform.
Andel av utviklerne som utvikler for hver plattform. Bilde: VisionMobile

Windows Phone er den plattformen som i størst grad opplever økt interesse hos utviklere. Andelen av utviklere som i dette kvartalet vil utvikle for plattformen, er 26 prosent, fem prosentpoeng høyere enn for et halvt år siden. Plattformen er likevel i liten grad utviklernes førstevalg. Bare 24 prosent av de som vil utvikle for Windows Phone, oppgir at dette er deres primære plattform. Tilsvarende andeler for Android, iOS og HTML5 er henholdsvis 59, 52 og 26 prosent. Dette tyder på at de fleste av utviklerne først og fremst ser på Windows Phone (og HTML5) som en mulighet, men verken som et første- eller andrevalg.

21 prosent av utviklerne vil i dette kvartalet lage applikasjoner for Microsofts nettbrett-plattformer med Modern UI – oppgitt som Windows 8 i rapporten. Dette er det samme som for et år siden.

Rapporten forteller om betydelig redusert interesse for BlackBerry – særlig de elde utgavene – og Java ME-baserte mobilapplikasjoner. Interessen for nye plattformer som Firefox OS og Tizen, samt Samsungs Bada-plattform, har derimot økt noe det siste året.

Android eller iOS først?

Til tross for at det selges langt flere Android-enheter enn iOS-enheter, hører man stadig at utviklere prioriterer å lage applikasjoner til iOS før de samme applikasjonene utgis til Android. Større betalingsvillighet blant iOS-brukerne oppgis gjerne som begrunnelse.

VisionMobile skriver i rapporten at dette kun stemmer i de markedene hvor iOS har størst markedsandel, særlig i Nord-Amerika og Vest-Europa. I alle andre regioner prioriteres Android foran iOS av et flertall av utviklerne, og aller mest i Asia, hvor 46 prosent prioriterer Android mens 28 prosent prioriterer iOS. I rapporten er det ikke angitt hvordan forholdet er i Norge og Danmark, men i Sverige og Finland er det Android som dominerer.

Sekundære plattformer

Rapporten inneholder også en oversikt over hvordan utviklerne kombinerer plattformer. For eksempel oppgir 63 prosent av dem som primært regner seg som iOS-utviklere, at de også utvikler for Android. Den motsatte andelen er derimot ikke høyere enn 37 prosent. Det er også tydelig at de som har en mobil Windows-utgave som sin sekundære plattform, svært ofte har en annen mobil Windows-plattform som sin primære plattform.

Diagrammet viser hvordan utviklere kombinerer de ulike plattformene, avhengig av hvilken plattform de foretrekker.
Diagrammet viser hvordan utviklere kombinerer de ulike plattformene, avhengig av hvilken plattform de foretrekker. Bilde: VisionMobile

HTML5 er den klart mest brukte, alternative plattformen til alle utviklere, bortsett fra nettopp dem som fokuserer på én av Windows-plattformene.

Smartmobil først

Blant utviklerne som har deltatt i undersøkelsen, oppgir 93 prosent at de utvikler for smartmobiler. 72 prosent av alle oppgir at smartmobil er den viktigste formfaktoren for dem. 83 prosent utvikler for nettbrett, men bare 12 prosent har brett som viktigste formfaktor. 57 prosent anser derimot nettbrett som sin sekundære enhet.

Blant dem som har nettbrett som hovedmål, er iOS den foretrukne plattformen til drøyt halvparten, 52 prosent. 28 prosent foretrekker Android, mens 12 prosent foretrekker HTML5. Gruppen som foretrekker Windows 8 er like stor som den foretrekker helt andre plattformer, 4 prosent.

Rapporten inkluderer også en rekke andre funn, som blant annet om utviklernes økonomi og tilfredshet med utviklerverktøy. Hele rapporten er tilgjengelig her.

    Les også:

Les mer om: