- Flexus burde ikke vært iverksatt

Gir tap på fem millioner kroner.

- Flexus burde ikke vært iverksatt

Gir tap på fem millioner kroner.

Det har vært mye støy rundt det elektroniske trikke- og busskortet Flexus basert på RFID-teknologi som anslås å ha kostet en halv milliard kroner.

Løsningen skulle vært klar i 2005, men først i fjor høst kunne Oslo-beboere ta i bruk den nye takseringen for kollektivtransport i stor-Oslo.

Nå viser nye momenter at prosjektet ikke er lønnsomt. Det går fram av en fersk rapport fra Transportøkonomisk Instiutt (TØI).

Årsaken skal være at det var lagt opp til en kraftig redusering av sniking, men det har Sporveiene allerede ordnet opp i uten nytt billettsystem.

Til Aftenposten sier Nils Fearnley i TØI, som har vært en av forfatterne av rapporten:

«Hvis man tolker det veldig strengt, betyr det at prosjektet ikke burde vært iverksatt. Men det er viktig å påpeke at dette er gjort i etterpåklokskapens klare lys der vi sitter med fasiten.»

Den franske leverandøren Thales gjorde anslag på at innføringen av Flexus vil gi Sporveiene en gevinst på 409 millioner kroner. Med de nye forutsetningene fra TØI, kan prosjektet gi en tap på fem millioner kroner.

Til toppen