Flittigere avisklipp i Telenor

Telenor vil tjene penger på å klippe nyheter fra ulike medier. Derfor fusjonerer Telenor, Aftenposten og Kinnevik-gruppen sine to selskaper MediaKlipp as og Imedia Norge AS.

Telenor vil tjene penger på å klippe nyheter fra ulike medier. Derfor fusjonerer Telenor, Aftenposten og Kinnevik-gruppen sine to selskaper MediaKlipp as og Imedia Norge AS.

I dag er det tre aktører i markedet for medieovervåking. Den eldste aktøren Observer Norske Argus var lenge kjent for sine avisklipp. I løpet av kort tid fikk denne tradisjonsrike bedriften både nye svenske eiere og to konkurrenter. Telenor etablerte MediaKlipp AS i 1995, mens Imedia Norge AS ble etablert i 1996 av Aftenposten og det Kinnevikeide Modern Times Group AB.

Dermed sitter Observer Norske Argus igjen med en styrket konkurrent. Det er ihvertfall bakgrunnen for at Telenor, Aftenposten og Kinnevik samler kreftene på medieovervåkingsmarkedet.

Daglig leder i MediaKlipp AS, Ivar Toldmoen, sier til digi:tele at det nye selskapet skal være etablert i løpet av tre måneder. Intensjonsavtalen betyr at vi nå starter samtaler med de tillitsvalgte om hvilke bemanning og struktur det nye selskapet skal ha. Vi vil unngå dobbeltfunksjonene i de to selskapene og beholde det beste, sier han.

Det nye selskapet skal hete Imedia Norge AS på grunn av den nordiske tilknytningen. De tre eierne i de to selskapene som fusjoneres går inn med omtrent like store deler, men med Telenor som den som sitter med negativ kontroll. Styrkefordelingen er Telenor med 34 prosent, mens Aftenposten og svenske Imedia AB vil eie 33 prosent hver.

Verdien på det norske markedet for denne typen medieovervåking anslås til i underkant av 100 millioner kroner.

Til toppen