Flix: Med integrert logikk skal nytt språk fra Aarhus gjøre programmererens liv lettere

JVM-språket Flix fra Aarhus Universitet i Danmark gir mulighet for smart og tidsbesparende logikk, med verdens mest avanserte kompilator i ryggen, mener folkene bak. Og det kan kode i Visual Studio Code.

Flix: Med integrert logikk skal nytt språk fra Aarhus gjøre programmererens liv lettere
Eksempel på Flix-kode vist i Visual Studio Code. Skjermbilde: Flix.dev

Danmark er som kjent en supermakt i programmeringsspråk – og kanskje kan et nytt av samme slaget være med på å befeste posisjonen.