Flom av meldinger om hvitvasking

Automatisk analyse av banktransaksjoner avdekker hvitvasking i masseomfang.

Hvitvaskingsloven av 1. januar i fjor krever at alle norske finansinstitusjoner skal ha et elektronisk system for hvitvasking.

Loven skal hindre at penger tilegnes på ulovlig vis, enten fra økonomisk kriminalitet eller penger til terrorfinansiering.

Det er EDB og SAS Institute som leverer overvåkingssystemer til bankene. De norske bankene er de første i verden som er pålagt å overvåke alle transaksjoner og videre rapportere det til Økokrim.

Bare siden januar 2005 har IT-systemene som SAS Institute har levert til DnB Nor, Postbanken, Nordea og Fokus Bank rapportert godt over 2000 tilfeller med hvitvasking til Økokrim, viser tall som Aftenposten har innhentet.

Sparebank1 Gruppen, Sparebanken Vest, Terra-bankene og Storebrand som har systemer levert av EDB har på sin side rapportert 400 tilfeller av hvitvasking til Økokrim.

Det er tung og vanskelig jobb for Økokrim å etterforske transaksjonene som stadig blir mer finurlig pakket inn. Ofte foregår hvitvasking gjennom nettverk og over landegrensene.

Økokrim har heller ennå ikke gode nok datasystemer som kan håndtere meldingene fra bankene. Av 400 saker som er sendt over til Økokrim gjennom overvåkingssystemene til EDB, er det bare 35 av disse som nå etterforskes.

Økokrim forteller til Aftenposten at det nå jobbes med en ny database, som skal være oppe å gå først til neste år.

For nøyaktig ett år siden skrev digi.no om tungrodde systemer hos Økokrim. Meldingene ble skrevet ut på papir av bankene og sendt enten som faks eller rekommandert brev til Økokrim. Meldingene har deretter blitt tastet inn for hånd av Økokrim-ansatte i hvitvaskingsteamets datasystem fra 1994.

Økokrim hadde i fjor på samme tid mottatt i alt 704 manuelle hvitvaskingsmeldinger, som i dag altså har vokst til 2400 meldinger.

Til toppen