Flust med frynsegoder i Accenture

Mye tyder på at Accenture er blant IT-selskapene som tilbyr sine ansatte de beste betingelsene.

Mye tyder på at Accenture er blant IT-selskapene som tilbyr sine ansatte de beste betingelsene.

Ifølge en oversikt i Finansavisen har Accenture Norge høyest personalkostnader av alle IT-selskaper her i landet, med et gjennomsnitt på 715.700 kroner per hode i 2003.

Administrerende direktør Nils Øveraas i Accenture vil ikke overfor digi.no kommentere hva det betyr i snittlønn i Accenture. Men bruker man en tommelfingerregel og sier at rundt 30 prosent av personalkostnaden er andre kostnader, tilsier dette at Accenture gir en snittlønn på 500.000 kroner.

Øveraas forklarer at selskapet i perioden hadde en kraftig nedgang i antall ansatte med en del sluttpakker. I tillegg har det vært opsjonskostnader for ansatte.

Et snittestimat fra El- og IT-forbundet viser at driftsjobber har en lønn på mellom 240.000 til 380.000, mens systemutviklere på implementering og design kan sope inn 700.000 i årslønn. Konsulenter og selgere har varierende lønn fra 450.000 til 800.000 avhengig av prestasjoner og bonusordninger.

Personalkostnader inkluderer foruten lønn, det arbeidsgiver betaler til pensjonsfond, arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter som kostnader til opplæring og sikkerhet.

Men Accenture avsetter betydelig beløp til opplæring som innebærer for konsulentavdelingen 25.000 kroner i året i snitt. I tillegg kommer interne kurs og e-læringsopplegg, kurs som holdes av alliansepartnere og opplæring som knyttes til oppdrag ute hos kunder.

– Kursoppleggene varierer og SAP-opplæring er utvilsomt noe av det dyreste kursing vi gjør overfor våre konsulenter, sier Øveraas.

I tillegg får alle ansatte bærbar PC, mobiltelefon og ADSL-abonnement som standard og muligheten for deltakelse i aksjespareordninger med rabatt.

Lønnsnivået for en nyutdannet med bachelorgrad starter på mellom 280.000 og 290.000 kroner, mens en sivilingeniør begynner på mellom 340.000 og 350.000 kroner.

Til toppen