Flyfoto på Internett avslører søppel

Skjulte, private søppeldumper har blitt avdekket fra offentlige bilder på nettet.

Flyfoto på Internett avslører søppel

Skjulte, private søppeldumper har blitt avdekket fra offentlige bilder på nettet.

Ulovlig lagret søppel og skrot kan spores fra flyfoto lagt ut på Internett. Det var Naturvernforbundet som klarte å spore 28 tilfeller av skjulte, private søppeldumper i Sigdal kommune i Buskerud ut fra å studere bildene på det offentlige nettstedet norgeibilder.no.

Det er et nettsted som viser fly- og satellittbilder fra hele Norge.

Ifølge Aftenposten har nå alle fylkesmennene i landet blitt beordret av Statens forurensingstilsyn (SFT) om å undersøke omfanget av ulovlig behandlet avfall. Nå viser de foreløpige svarene fra halvparten av fylkene at avfallet blir håndtert ulovlig i store deler av Norge.

Naturvernforbundet frykter at deponiene samlet utgjør en stor forurensingsfare.

Fra deponier med rivningsavfall, bilvrak eller elektronikkavfall, kan de lekkede miljøgifter som PCB, bromerte flammehemmere, bly og kvikksølv.

Økokrim ser svært alvorlig på situasjonen, og oppfordrer kommunene til å anmelde denne typen miljøkriminalitet.

Til toppen