Flytt webmailen ut av nettleseren

Mozillas Prism lar brukere integrere webapplikasjoner med pc-ens skrivebord.

Flytt webmailen ut av nettleseren

Mozillas Prism lar brukere integrere webapplikasjoner med pc-ens skrivebord.

18 måneder etter den første introduksjonen, er Mozilla nå klare med en betaversjon av Prism 1.0, et verktøy som gjør det mulig å kjøre webapplikasjoner på en pc, uten bruke en ordinær nettleser.

Firefox-brukere kan velge å installere Prism som en utvidelse til nettleseren, men Prism kan også lastes ned og installeres som et separat produkt. Konseptet kalles Site-Specific Browsers (SSB).

Når man starter Prism får man opp et vindu hvor man kan konfigurere en webapplikasjon som skal kjøres i Prism. Applikasjonene kjøres i separate instanser av Prism, slik at en krasj som skyldes én webapplikasjon, ikke drar med seg de andre webapplikasjonene man har åpne. Hver av Prism-instansene har separate profiler med blant annet innstillinger og historikk.

Når man konfigurerer en webapplikasjon, kan man også velge om det skal lages snarveier til denne fra for eksempel startmenyen i Windows eller dokken i Mac OS X.

Her oppretter man nye "Prism-applikasjoner"
Her oppretter man nye "Prism-applikasjoner"

Prism 1.0 beta inkluderer i tillegg ny funksjonalitet som er gjort tilgjengelig gjennom programmeringsgrensesnitt. Dette skal gjøre det mulig for nettsteder med Prism-støtte å opptre enda mer likt vanlige, systemspesifikke applikasjoner.

Webapplikasjonene som kjøres med Prism kan startes fra startmenyen i Windows.
Webapplikasjonene som kjøres med Prism kan startes fra startmenyen i Windows.

Dette inkluderer blant annet muligheten til å velge fonter, endre proxy-innstillinger og å slette private data ved behov. Mer informasjon om dette finnes på denne siden.

Det skal også være mulig for en webbaserte applikasjoner å sende varsler til systemfeltet i Windows, for eksempel om ny e-post. Dessuten skal Prism-applikasjonene kunne assosieres med lenketyper, slik at lenker som for eksempel starter med «mailto:» fører til en ny e-post opprettes med mottaker og eventuelt også tittel ferdig utfylt i en Prism-tilpasset webmail-applikasjon.

Prism er utviklet av Mozilla Labs i samarbeid med blant annet Yahoo! Zimbra og DesignLinks International.

Prism 1.0 beta er tilgjengelig for Windows, Linux og Mac OS X fra denne siden.

Til toppen