Flytteproblemer i Evercom

Evercom la frem svake tall for fjerde kvartal. Problemer med flytting av produksjon fra Norge til Danmark og milliontap på DataCentrum tynger selskapet.

Evercom la frem svake tall for fjerde kvartal. Problemer med flytting av produksjon fra Norge til Danmark og milliontap på DataCentrum tynger selskapet.

EverCom Network ASA leverte sitt resultat for fjerde kvartal i dag. Konsernet hadde en omsetning i 2000 på 1,060 milliarder kroner mot 1,114 milliarder kroner i 1999.

Omsetningen i fjerde kvartal ble på 269 millioner kroner. En nedgang fra 332 millioner kroner i 1999.

Nedgangen i omsetning i fjerde kvartal skal i hovedsak skyldes leveranseproblemene i forbindelse med flyttingen av produksjonen fra Norge til Danmark. Disse problemene skal ikke ha blitt løst før mot slutten av kvartalet og skal ha forårsaket et lavt salg også til Finland.

Fjerde kvartal ga et positivt driftsresultat på 851.000 kroner mot nesten to millioner kroner i 1999.

Det er nå inngått avtale om salg av de resterende 50 prosent av aksjene i butikkjeden DataCentrum. Styret anser gruppens gjenværende fordringer på DataCentrum som usikre, og det er derfor besluttet å nedskrive disse i sin helhet med 10 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til den avsetning som ble gjort i tredje kvartal med 15 millioner kroner.

Årsresultatet for EverCom Network ASA endte dermed med et underskudd på 35,6 millioner kroner.

Enheter solgt Q4 2000 Q4 1999 Q3 2000 2000 1999
EverCom N 5.905 7.524 4.675 21.943 24.769
Network S 7.043 7.945 6.586 26.148 25.230
Datagross. DK 3.757 5.035 3.022 15.149 15.568
Unique SF 387 534 179 1.551 1.317
Totalt 17.092 21.038 14.462 64.791 66.884

Ifølge selskapet skal problemene ved den danske produksjonen nå være overvunnet og produksjonskapasiteten er hevet betydelig fra årsskiftet.

Samlet sett har konsernet kommet opp i en produksjonskapasitet på 120.000 PC-er i året i tillegg til notebooks og servere, som produseres ved virksomheten i Sverige.
Til toppen