Flytter enda mer av Android til Google Play

Kan også forenkle avinstallering av «crapware».

Flytter enda mer av Android til Google Play
Android 5.0 Lollipop retter opp i noen av problemene som har fulgt plattformen siden starten. Bilde: Google

Android 5.0 blir trolig tilgjengelig for nyere Nexus- og Google Play-enheter om en ukes tid. Mange av nyhetene har blitt omtalt i det vide og det brede siden forhåndsversjonen kom i sommer. Men det er likevel noen detaljer som fortjener litt mer oppmerksomhet, blant annet den flytting av funksjonalitet fra Android til Google Play og Google Play Services.

Den mye omtalte fragmenteringen av Android, som delvis skyldes det store mangfoldet av enheter, men kanskje helst at mange av enhetsleverandørene i liten grad selv tilbyr programvareoppdateringer til enhetene, har skapt utfordringer for utviklere som ønsker å tilby appene sine til flest mulig enheter. Fordi så få har den til enhver tid nyeste versjonen av Android, måtte utviklerne velge mellom å nå ut til mange eller å ta i bruk ny funksjonalitet.

I 2012 kom Google Play Services, et sett med programmeringsgrensesnitt som er tilgjengelig for alle enheter med Android 2.2 og nyere. Google Play Services oppdateres med ny funksjonalitet for utviklere hver sjette uke og rulles ut automatisk til de aller fleste av Android-enhetene via Google Play.

Også en hel del apper har gjennom årene blitt «frigjort» fra operativsystemet og gjort til separate nedlastinger via Google Play. Dette gjør det mulig for Google å oppdatere dem uten å involvere enhetsleverandørene. Dette inkluderer alt fra kalenderen til tastaturet. Disse komponentene er dermed ikke lenger en integrert del av Android, og dermed heller ikke Android Open Source Project, som danner grunnlaget for alle Google-uavhengige Android-utgaver.

WebView
Med Android 5.0 er det klart at enda en komponent flyttes ut av Android for å kunne bli oppdatert oftere. Det er WebView-komponenten som brukes av svært mange Android-applikasjoner. Til Ars Technica sier Dave Burke, Vice President of Engineering for Android-plattformen og Nexus-enhetene, at WebView i en eller annen sammenheng brukes av mellom 70 og 80 prosent av applikasjonene i Google Play.

WebView er i praksis basert på samme motor som nettleseren Chrome. Nettleseren oppdateres hver sjette uke med både sikkerhetsfikser og andre forbedringer. Mange av de samme forbedringene ville være nyttige også i WebView, men i dagens utgaver av Android blir WebView kun oppdatert sammen med resten av operativsystemet, i beste fall noen få ganger i året. Med Android 5.0 kan WebView i teorien bli oppdatert like ofte som Chrome.

For eldre enheter finnes det dog et alternativ, nemlig Crosswalk, som er omtalt i denne artikkelen.

Play Auto Install
En annen ny mulighet, som nok kan glede mange, dersom enhetsleverandørene griper den, kalles ifølge Ars Technica for Play Auto Install. Mange mobilleverandører og -operatører forhåndsinstallerer i dag applikasjoner, ofte kalt for «crapware», i systempartisjonen til Android-enhetene, noe som gjør at applikasjonene ikke kan avinstalleres av vanlige brukere. Hovedårsaken til at et gjøres på denne måten, er angivelig at applikasjonene skal kunne overleve resetting av enheten, noe som blant annet innebærer at datapartisjonen slettes.

Med Play Auto Install får leverandørene og operatørene en ny mulighet. I stedet for at applikasjonene er forhåndsinstallert på enheten, lastes de ned og installeres under oppsett-prosessen som brukerne går gjennom før enheten kan tas i bruk. Disse appene installeres da i datapartisjonen og kan slettes av brukerne, dersom de ønsker dette.

Fordelen for leverandørene og operatørene er at de kan endre hvilke apper som skal installeres på enhetene, uten å måtte gi ut helt ny systemprogramvare.

Den nye muligheten hindrer ikke at disse aktørene gjør som de alltid har gjort og putter sine egne apper i systempartisjonen. Men det er knapt noen fordeler ved å gjøre dette. Brukere som ønsker å slette de forhåndsinstallerte applikasjonene, kommer sannsynligvis aldri til å bruke dem uansett. I dag er det mange som irriterer seg over at enhetene leveres med applikasjoner de sannsynligvis aldri kommer til å bruke, men irritasjonen vil kanskje dempes noe dersom applikasjonene lar seg avinstallere.

Oppdatert oppsett
En annen nyhet i oppsettsfunksjonen til Android 5.0, er at selve prosessen kan bli oppdatert. Noe av det første som skjer når en ny eller resatt mobil med Android 5.0 startes opp for første gang, er at den ber om internettaksess og ser etter og installerer oppdateringer til oppsettsfunksjonen. Ifølge Ars Technica gjør dette at feil kan rettes og ny funksjonalitet innføres, for eksempel en utvidelse av to-trinns-autentiseringen som nå er bygget inn.

En tredje nyhet ved oppsettfunksjonen er at brukerne kan velge mellom ulike profiler å installere på mobilen, for eksempel når man oppgraderer fra én Android-mobil til en annen. Dette støttes av alle eldre mobiler som har NFC-støtte og den nyeste utgaven av Google Play Services.