Flyttet på folk i stedet for å si opp

Mange IT-selskaper bytter stadig ut stab, men IBM Norge unngikk oppsigelser i 2004 og skal nå ansette flere.

Mange IT-selskaper bytter stadig ut stab, men IBM Norge unngikk oppsigelser i 2004 og skal nå ansette flere.

Steria er et av mange IT-selskaper som velger å si opp og ansatte folk fortløpende for å inneha riktig kompetansemiks. Selskapet både ansatte og sa opp større grupper i fjor.

Til tross for bedre tider, møter de oppsagte dårlige odds - ledigheten blant IT-folk er fremdeles betydelig.

IBM Norge har en annen og hyggeligere politikk. IBM Norge-sjef Morten Thorkildsen kan skryte av å ikke ha sagt opp ansatte i 2004. Og det har ikke manglet på bevegelser i staben.

I 2004 overtok IBM konsulentdelen av PWC med 220 ansatte og trengte ikke alle. Men i motsetning til for eksempel Steria eller EDB, valgte IBM å flytte på alle de overtallige ansatte.

Trolig har flere hundre ansatte av den 1250-person store IBM Norge-staben i realiteten fått ny jobb i løpet av året.

- IBM har en kultur der vi forsøker å unngå å si opp folk og vi strekker oss kanskje litt lengre enn mange andre, sier Thorkildsen til digi.no.

Han har ikke nøyaktige tall, men forteller blant annet at 100 tidligere PWC-ansatte ikke lenger driver med forretningsrådgivning. De har fått andre jobber, for det meste innen applikasjon- og driftsrådgivning i IBM Norge.

- Vi flyttet rundt på folk nesten kontinuerlig, for i løpet av året har vi dreid oss kraftig mot en prosjektorientert organisasjon der vi og de ansatte må være mye mer fleksible, forteller han.

Formelen ser ut til å fungere, for nå i en måned som ellers kan være litt stille rapporterer Thorkildsen om fullt belegg, det vil si at IBM Norge er utsolgt og trenger flere folk.

- Hos IBM-ansatte er 75 prosent fullt belegg, resten av tiden brukes til kurs og litt internarbeide. Fordi vi nå er fullt belagt, skal vi snart ut med jobbannonser - vi trenger mer folk, forteller Thorkildsen til digi.no.

IBM skal trolig igang i februar og vil søke etter både erfarne folk og nyutdannede.

Til toppen