Flyttingen tar økningen for Post- og teletilsynet

I forslaget til statsbudsjett får Post- og teletilsynet 15 prosent mer i 2005 enn i år – på grunn av flyttingen.

I forslaget til statsbudsjett får Post- og teletilsynet 15 prosent mer i 2005 enn i år – på grunn av flyttingen.

Av statsbudsjettforslaget for Samferdselsdepartementet går det fram at bevilgningen til Post- og teletilsynet økes med nesten 15 prosent, fra 190 millioner kroner i det salderte budsjettet for 2004, til 219 millioner.

Dette beløpet er spesifisert til 154 millioner i drift, «omtrent samme realnivå som i saldert budsjett 2004» som det står i proposisjonen. Utover 164 årsverk dekker det blant annet deltakelse i ITU, konsulenttjenester og kompetanseheving for de ansatte.

Resten av midlene fordelt på 38 millioner kroner for å flytte tilsynet til Lillesand, et prosjekt som skal være fullført innen 31. desember 2006, og 26 millioner kroner til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Flyttekostnadene i 2005 skal fordeles med 26 millioner kroner til «rekruttering, økt bemanning, administrative kostnader, konsulentbistand og byggteknisk bistand i forbindelse med nye lokaler», og 12 millioner til «incentivordninger for å beholde kompetanse».

Av IT-prosjekter som inngår i utstyrspotten kan nevnes «anskaffelse av dataverktøy til kartstøtte for en systematisk oversikt over samfunnsviktig IKT-infrastruktur» og en «frekvensportal for informasjon om frekvensbruk i Norge».

    Les også:

Til toppen