FN-forum for kybersikkerhet

Den internasjonale teleunionen ITU har valgt tema for et viktig forum på Telecom Asia.

Den internasjonale teleunionen ITU har valgt tema for et viktig forum på Telecom Asia.

På den kommende samlingen ITU Telecom Asia i Thailands hovedstad Bangkok i begynnelsen av september, vil det vies et eget forum til temaet kybersikkerhet, personvern og tillit.

ITU peker på at myndigheter verden over har investert tungt i å gjøre forvaltningstjenester tilgjengelig digitalt, og at det er nødvendig med internasjonalt samarbeid for å implementere slike tjenester. På den andre siden er brukere skeptiske til ordninger som grupperer store mengder personlige data, i en tid der ID-tyveri og annen kyberkriminalitet blir stadig mer utbredt.

Forumet vil omfatte en internasjonal ekspertpanel ledet av Jonathan Dharmapalan fra Ernst & Young. Blant ekspertene er visegeneralsekretær Houlin Zhao i ITU, Estlands statsråd for telesaker Juhan Parts – Estland ble som kjent offer for et massivt angrep fra Russland i våres – og USAs koordinator for internasjonal kommunikasjon og informasjonspolitikk David Gross.

Til toppen