FN-forum for kybersikkerhet

Den internasjonale teleunionen ITU har valgt tema for et viktig forum på Telecom Asia.

På den kommende samlingen ITU Telecom Asia i Thailands hovedstad Bangkok i begynnelsen av september, vil det vies et eget forum til temaet kybersikkerhet, personvern og tillit.

ITU peker på at myndigheter verden over har investert tungt i å gjøre forvaltningstjenester tilgjengelig digitalt, og at det er nødvendig med internasjonalt samarbeid for å implementere slike tjenester. På den andre siden er brukere skeptiske til ordninger som grupperer store mengder personlige data, i en tid der ID-tyveri og annen kyberkriminalitet blir stadig mer utbredt.

Forumet vil omfatte en internasjonal ekspertpanel ledet av Jonathan Dharmapalan fra Ernst & Young. Blant ekspertene er visegeneralsekretær Houlin Zhao i ITU, Estlands statsråd for telesaker Juhan Parts – Estland ble som kjent offer for et massivt angrep fra Russland i våres – og USAs koordinator for internasjonal kommunikasjon og informasjonspolitikk David Gross.

Til toppen