FN gjør WiMax til offisiell 3G-teknologi

Et ITU-vedtak sidestiller WiMax med annen 3G-teknologi og åpner for billig mobil tale over IP.

FN gjør WiMax til offisiell 3G-teknologi

Et ITU-vedtak sidestiller WiMax med annen 3G-teknologi og åpner for billig mobil tale over IP.

Den internasjonale teleunionen ITU, den eldste og største av organisasjonene i FN-familien, holdt i forrige uke sin Radiocommunication Assembly, en samling av representanter for nasjonale reguleringsmyndigheter og andre interessenter, som holdes hvert tredje eller hvert fjerde år.

Blant oppgavene for de 600 deltakerne var å vurdere hvorvidt listen over godkjente teknologier for det ITU kaller tredje generasjons radiokommunikasjon skulle utvides, for første gang siden teknologiene som brukes i dag innen digital radio- og mobilkommunikasjon ble godkjent for ti år siden.

ITU-samlingen vedtok å utvide denne standardsamlingen, IMT-2000 («international mobile telecommunications»), med IEEE-standardene 802.16, populært kjent som WiMax. Offisielt sett heter ITUs definisjon av Wimax «IMT-2000 OFDMA TDD WMAN».

Vedtaket innebærer at WiMax, med framtidige utviklinger, sidestilles regulatorisk med dagens 3G-mobil. Et stort antall land retter seg etter ITUs vedtak når de skal tildele frekvenser til tjenester. Her kan man vente at spekteret fra 2,5 til 2,69 gigahertz vil forbeholdes WiMax-baserte tjenester. Det er allerede klart at Japan, Storbritannia og Sveits vil auksjonere lisenser i dette frekvensområdet i løpet av de nærmeste månedene. Norge sysler med liknende planer.

WiMax ble valgt i konkurranse med to alternative teknologier, henholdsvis Ultra Mobile Broadband fra Qualcomm og Long-Term Evolution fra Ericsson. Den mest aktive støttespilleren for WiMax har vært Intel, som innrømmer å ha drevet «en god del lobbyvirksomhet» i forkant av ITU-samlingen, ifølge en uttalelse fra visepresident Sriram Viswanathan i Intel Capital til New York Times.

ITU skal ha lagt vekt på at WiMax kan bære tjenester innen blant annet tale over IP – også for mobile klienter – og mobilt Internett på en svært kostnadseffektiv måte.

Unionen er spesielt opptatt av at det skal bli rimelig for fattige land å bygge en mobil infrastruktur. WiMax skal ha et teknologisk potensial til å formidle data i opptil 70 Mb/s over 60 kilometer. For mobil tale over IP er dette spesielt tungtveiende. Standarden omfatter både stamnett og samband mellom klienter og aksesspunkter.

WiMax Forum mener at WiMax har potensialet til å nå 2,7 milliarder mennesker med tale- og datatjenester.

ITU-vedtaket innebærer at Intel trygt kan satse videre på å innlemme WiMax i neste generasjon Centrino-PC-er, som ventes på markedet fra mai neste år.

I Europa og i andre land der mobiloperatører har satset på 3G-mobil med diverse forbedringer, ventes en eventuell overgang til WiMax å skje svært gradvis.

    Les også:

Til toppen