FN: - Hver tiende jordboer bruker Internett

Antallet mennesker som tar i bruk Internett viser fortsatt ekstrem vekst. Bare i år blir økningen på 30 prosent til 655 millioner nettbrukere, viser nye tall fra FN.

Antallet mennesker som tar i bruk Internett viser fortsatt ekstrem vekst. Bare i år blir økningen på 30 prosent til 655 millioner nettbrukere, viser nye tall fra FN.

Det er FN-organet UNCTAD (the United Nations Conference on Trade and Development) som presenterer de nye tallene, som indikerer at en tidel av verdens befolkning vil være på nett i løpet av året. I rene tall betyr det en global online-populasjon på 655 millioner mennesker, mot 500 millioner for ett år siden.

Tabell: Prosentvis vekst i utbredelse av Internett i 2001. Kilde UNCTAD.

Verdensdel Vekst i 2001
Asia 44 prosent
Afrika 43 prosent
Latin-Amerika 33 prosent
Europa 33 prosent
Nord-Amerika 10 prosent

BBC omtaler i dag FNs årlige utviklings- og e-handelsrapport der det anslås at det vil bli solgt varer og tjenester over Internett for 2,3 milliarder pund i år - omtrent 26 milliarder kroner, en vekst på formidable 50 prosent på ett år. FN tror e-handelen på verdensbasis vil vokse til 3,9 milliarder pund - omlag 44 milliarder kroner - i 2003.

FN-rapporten vurderes som en nøkkelindikator på utviklingen av elektronisk handel, et tema som generelt er svært vanskelig å kvantifisere.

En interessant trend rapporten avdekker er også at hele en tredel av de nye brukerne av Internett i 2001 kom fra utviklingsland. Men fremdeles er det slik at Internett-penetrasjonen er klart størst i de rike landene. USA har som ventet flest nettbrukere, med nærmere 143 millioner mennesker online, mens Kina er en god nummer to med sine vel 56 millioner brukere. Et av de områdene med sterkest vekst er India, der økningen i fjor var på 25 prosent (hver 147. innbygger er nå online).

USA står også for den klart største omsetningen over nettet - hele 45 prosent - mens Vest-Europa står for 25 prosent og Japan omtrent 15 prosent, skriver BBC Online. Utviklingslandene står for bare 6,7 prosent - hovedsakelig representert gjennom land i det sørøstlige Asia, mens Afrikas andel (med unntak av Sør-Afrika) er "omtrent neglisjerbar", anfører FN-rapporten.

Les også:

Til toppen