FN-kontrakt for Telenor

Telenor skal levere satellittjenester til FNs verdensomspennende nett av kontorer. Kontraktens verdi er på 10 millioner kroner i første omgang.

Telenor skal levere satellittjenester til FNs verdensomspennende nett av kontorer. Kontraktens verdi er på 10 millioner kroner i første omgang.

For i neste omgang kan kontrakten utvides. Og da snakker Telenor om en verdi på 70 millioner kroner. Kontrakten er mottatt sammen med tre andre selskaper i Australia, Nederland og USA. Kontrakten omfatter tjenester som skal binde FN-hovedkvarteret i New York sammen med andre FN-kontorer verden rundt.

Denne kontrakten gir også Telenor et fotfeste når andre kontrakter om andre kommunikasjonsoppgaver i FN skal fordeles. Selve tjenestene blir distribuert via Inmarsat-satellittene. Telenor er fra før en av de største enkelteierne i satellittkonsortiet som eier Inmarsat.

I de fleste FN-land er det dårlig teleinfrastruktur. Dette gjør det nødvendig med satellittbasert kommunikasjon til FN-kontorene som i motsetning til infrastrukturen finnes over alt.

Til toppen