FN ønsker mer kontroll over Internett

Presidenten for ICANN ble fredag eskortert vekk fra et lukket FN-møte om sentrale Internett-spørsmål. FNs ønske er å gjøre noe med ICANNs og USAs dominerende rolle.

Presidenten for ICANN ble fredag eskortert vekk fra et lukket FN-møte om sentrale Internett-spørsmål. FNs ønske er å gjøre noe med ICANNs og USAs dominerende rolle.

Paul Twomey, president i Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICANN), selskapet som administrerer og koordinerer adresseringsspørsmål vedrørende Internett, ble ifølge The International Herald Tribune eskortert vekk av vakter sist fredag fra et forberedende møte i forkant av FN-organisasjonen ITUs World Summit on the Information Society 2003, etter at møtedeltakerne plutselig bestemte seg for å stenge observatører ute.

    Les også:

Mange land er misfornøyde med den dominerende stilling USA og amerikanske ICANN har over Internett og Internett-resussurser. Blant annet er det en del frustrasjon over at for eksempel amerikanske MIT alene har flere IP-adresser tilgjengelig enn hele Kina, samtidig som flere prognoser hevder at halvparten av Internett-brukerne vil være kinesiske allerede i 2007. USAs store andel skyldes selvfølgelig at Internett oppsto i USA.

Likevel, utestengingen av Twomey er oppsiktsvekkende.

- Ved ICANN kan hvem som helst være tilstede under møtene, anke avgjørelser eller gå til ombudsmenn, og her står jeg utenfor et møterom hvor FN-diplomater - de fleste med liten kjennskap til tekniske aspekter - avgjør i et lukket forum hvordan 750 millioner mennesker skal nå Internett. Jeg morer meg ikke, sier han til The International Herald Tribune. Han fortalte videre at alle som ikke representerte en regjering, inkludert journalister, ble kastet ut fra møtet.

Den formelle den av konferansen starter først i onsdag, med omtrent 5000 deltakere. Disse skal etter planen forsøke å utarbeide en handlingsplan for den neste fasen til Internett, deriblant ta opp spørsmål som hvordan man skal redusere det digitale skillet, ha oppsyn med Internett og håndtere problemer som spam og pornografi på weben. Ett viktig punkt i debatten vil være om tilsynet av Internett bør gjøres av FN i stedet for amerikanske grupper som ICANN.

Tirsdag skal det holdes et privat møte hvor lederne fra en rekke land vil møte blant annet generalsekretær i FN, Kofi Annan, Internett-personligheter som Nicholas Negroponte, Esther Dyson og Tim Berners-Lee i tillegg til ledere fra en rekke multinasjonale selskaper. Ingen fra ICANN eller den amerikanske regjeringen skal derimot være invitert.

Under dette møtet skal det ifølge The International Herald Tribune tas opp fire temaer: ledelse av Internett, bruk av overskuddsbåndbredde for å fremme utvikling, å knytte flere mennesker til kommunikasjonsnettverk og å finne de egnede teknologiene. Ikke minst hvilken rolle regjeringene og deres kontorer skal spille, vil være sentralt i de fire debattene.

En plan som er foreslått av visepresidenten i FNs Information and Communication Technology (ICT) Task Force, Talal Abu-Ghazaleh, innebærer at ICANN plasseres under paraplyen til ICT Task Force. USA foreslås å ha presidentskapet permanent i en komité som skal ha overoppsynet med ICANN, mens blant annet ITU og World Intellectual Property Organization (WIPO) foreslås permanent medlemskap. I tillegg vil blant annet de fem kontinentene ha en valgt representant hver i komiteen.

Twomey ser ingen grunn til å endre måten ting fungerer i dag. Han peker på at nærmere hundre regjeringer allerede er representerte i ICANNs rådgivende komité og at ICANN planlegger å åpne regionale kontorer i Europa, Afrika, Latin-Amerika og Asia i 2004.

Twomey understreker også at ICANNs rolle er begrenset til adressering, og at han ønsker regjeringene velkommen til å finne et sted å diskutere spam, barneporno og e-handel.

Men når gjelder de tekniske grunnsteinene til Internett, mener Twomey at ICANN må få fortsette sitt arbeid.

- Hvis det ikke er i stykker, hvorfor reparere det?, spør han.

Til toppen