FN-organ vil standardisere nettskyen

Den internasjonale teleunion ITU har etablert en «fokusgruppe» med ambisjoner.

FN-organ vil standardisere nettskyen

Den internasjonale teleunion ITU har etablert en «fokusgruppe» med ambisjoner.

Den internasjonale teleunion ITU melder at de har fulgt opp medlemslandenes oppfordring og etablert en «Focus Group on Cloud Computing». Fokusgruppen skal ha sitt første møte i Genève 14. til 16. juni.

ITU er den eldste særorganisasjonen i FN-familien, og samtidig den med størst praktisk fokus og flest medlemmer. Den ble etablert 17. mai 1865 for å sørge for internasjonal telegrafi, og tar seg alt som har med tele og bruk av radiofrekvenser å gjøre. ITU er antakelig det fremste fellesforumet for private og offentlige IKT-aktører. Det har som mandat å sørge for global vekst innen IKT, bygge bro over det digitale skille, bidra til utstrakt og effektiv bruk av kyberrommet, og styrke nødsamband i tilfelle kriser og katastrofer.

Organisasjonen har identifisert nettskyen som sentral faktor i den globale bruken av kyberrommet, og utga i mars i fjor rapporten Distributed Computing: Utilities, Grids & Clouds (pdf, 13 sider) der kommende behov innen politikk og standardisering er utredet.

ITUs nye fokusgruppe skal bidra til protokoller og standarder for å sikre interoperabilitet i nettskyen. Den bygger videre på utredningen fra mars i fjor, og på et møte av ledende teknologer fra oktober i fjor.

I første omgang skal gruppen utrede konkrete behov og hensiktsmessige framgangsmåter, gjerne i samarbeid med andre standardiseringsorganisasjoner, for å etablere fungerende standarder, heter det.

Til toppen