JUSS OG SAMFUNN

FN-rapport hudfletter fransk nettsensur

Ikke bare Kina og Iran, men også Frankrike og Storbritannia bryter menneskerettene.

6. juni 2011 - 15:28

Et av dokumentene beregnet på høstens behandling av menneskerettigheter under FNs hovedforsamling til høsten, omhandler Internett. Sekretær Frank La Rue («Special Rapporteur») for FNs råd for menneskerettigheter (Human Rights Council) har sammenfattet en rapport om vern av ytringsfrihet på nett (pdf, 22 sider).

Rapporten hudfletter nettsensuren som Kina, Iran, Vietnam og andre påtvinger sine borgere.

Den peker også på at praksisen i Frankrike og Storbritannia med å kutte nettforbindelse til fildelere er en straffemetode som bryter menneskerettighetene siden den ikke står i forhold til forseelsen.

La Rue skriver i klartekst at Frankrikes Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet og Storbritannias Digital Economy Act 2010 begge bryter med ytringsfriheten.

Ordninger som sperrer for barnepornografi er derimot fullt ut legitime, skriver La Rue.

Kritikken av Frankrike kommer trass i at landet er blant de få der lovverket karakteriserer nettilgang som en menneskerett, noe La Rue stiller opp som modell for andre. Også Estland, Costa Rica og Finland har tilsvarende formuleringer i sine lovverk. La Rue viser til en undersøkelse gjennomført av BBC i 26 land, der 79 prosent av respondentene sa de betrakter internettilgang som grunnleggende menneskerett.

La Rue skriver at han er svært bekymret over de stadig mer avanserte metodene som stater bruker for å filtrere eller sperre innhold på nett, særlig fordi det ikke gis innsikt i hva som faktisk sperres eller hva begrunnelsen er. Han krever at land som i dag filtrerer og sperre innhold må gi FNs menneskerettighetsråd lister over hvilke nettsteder som helt eller delvis sperres, og hvorfor, slik at begrunnelsene kan vurderes i henhold til internasjonal lovgivning og forpliktelser i henhold til menneskerettigheter. Han krever videre slutt på kriminalisering av legitime ytringer.

Han stiller tre kriterier til at «nasjonal sikkerhet» og «kamp mot terrorisme» kan brukes til å begrense ytringer på nett: Ytringen må ha til hensikt å utløse vold, det må være en klar sannsynlighet for at den vil utløse vold, og det må være en direkte og umiddelbar sammenheng mellom ytringen og sannsynligheten eller utløsingen av vold.

Stater er ikke alene om å få gjennomgå i rapporten. La Rue skriver at også kommersielle selskaper har et ansvar for å hevde menneskerettigheter. De skal ikke gi etter for henstillinger om å begrense kunders eller individers menneskerettigheter uten et klart juridisk grunnlag. De må også være åpne overfor offeret og publikum om tiltakene som gjennomføres, og de må sørge for å gi ofre muligheter til å anke avgjørelser.

Rapporten henstiller til alle stater om å avstå fra å blokkere brukeres internettilgang, uansett begrunnelse. Stater som gjør det mulig å sperre nettet for brukere som bryter opphavsretten, bes gjøre om på disse lovene.

Kyberangrep mot medier, individer og organisasjoner som utfordrer maktapparater er viet egne tiltak i rapporten, i likhet med personvern og datasikkerhet.

Rapporten er et utmerket verktøy for dem som vil bidra til å verne om ytringsfrihet på nett. Den må gjerne brukes av for eksempel utenriksminister Jonas Gahr Støre. Man bør ha i mente at også i Norge har nettmedier opplevd kyberangrep som har gjort dem utilgjengelige for sine lesere i flere timer. Norsk presseforbund advarer mot nettavisangrep.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.