FN-rapport sier Norge er en IT-sinke

FNs utviklingsprogram har utarbeidet en rapport som plasserer Norge bak både Finland, Sverige og Island når det gjelder teknologisk utvikling. Danmark var ikke med i rangeringen.

FNs utviklingsprogram har utarbeidet en rapport som plasserer Norge bak både Finland, Sverige og Island når det gjelder teknologisk utvikling. Danmark var ikke med i rangeringen.

FNs utviklingsprogram rangerer Norge på en 12. plass innen teknologisk utvikling i sin Human Development Report. 72 land er med i rangeringen, men Norge er godt plassert bak Finland, Sverige og Island.
Dette skyldes først og fremst manglende søkning til naturvitenskaplige studier ved universiteter og høyskoler samt en relativt beskjeden norsk eksport av høyteknologiske produkter, heter det i en pressemelding.

- Nå må det tas et krafttak for å sikre en tilfredsstillende rekruttering til de teknologiske og naturvitenskaplige fagene. Vi kan ikke basere fremtiden vår på import av teknologisk kunnskap, sier stortingsrepresentant og leder i utenrikskomiteen, Einar Steensnæs, i en kommentar til FN-rapporten.

- Utviklingen ved universitetene har lenge vært bekymringsfull, og FN-rapporten gir god grunn til å rope et kraftig varsko. Dersom Norge forsømmer realfagene, vil vi bli mer avhengig av "importert" kunnskap og kompetanse innen teknologisk forskning og utvikling. Det kan i sin tur ramme produktutvikling og verdiskapning i næringslivet. Norge kan ikke være bekjent av en slik utvikling. Det er liten trøst å hente i at Danmark, av tekniske grunner, ikke er med rangeringen, sier Steensnæs.

Han mener utdanningsministeren nå bør vurdere nødvendige stimuleringstiltak for å bedre rekrutteringen til realfagene.

- En sterkere satsing på forskning innen teknologiske fag, støtte til rekrutteringsprosjekter for lærere i realfag og stipendordninger/avskrivning av studiegjeld for realiststudenter bør være aktuelle tiltak å gjennomføre, mener Steensnæs.

Til toppen