FN valgte norske Fair til IT-gjenvinning

FN valgte norske Fair for å resirkulere brukte PC-er til skoler i utviklingsland.

En rekke selskaper verden over har spesialisert seg på returavfall fra IKT-produkter til u-land. Norske Fair (Fair Allocation of Infotech Resources) er blant disse, og ble etablert i 2002.

Gründer Knut Fosseide mener at hans selskap er det eneste som har etablert eget retursystem for ee-avfall (elektronisk avfall).

Når PC-ene til slutt må vrakes, har de utenlandske resirkuleringsselskaper som leverte dem, ikke noe lokalt apparat for å ta dem tilbake.

Dermed dumpes det hvert år flere tusen tonn med datamateriale som blir liggende på offentlige søppelhauger. Fosseide har selv vært vitne til at barn helt nede i 12–13 års alderen i en fortvilet fattigdom smelter bly fra datamaskinene og selger det videre for å skaffe levebrød.

PC-er inneholder en rekke kreftframkallende og skadelige stoffer.

Problemet er at USA ikke har forpliktet seg til å følge Basel-konvensjonen som fungerer som en vakthund på miljøspørsmål.

Fair samarbeider med det norske returselskapet Eurovironment som samler inn over 100 000 datamaskiner eid av de største norske IT-leverandørene. I tillegg har Fair egne containere stående i utviklingsland som tar i mot utrangert materialet som returneres til Norge og gjenvinnes på norske anlegg.

Det godkjente retursystemet for elektronikk skal være årsaken til at FN i januar i år inngikk avtale med norske Fair om videre samarbeid på utbredelse av PC-er til utviklingsland.

    Les også:

FN har berømmet organisasjonen med hederlig omtale gjennom World Summit Award Norway og også UNESCO har innledet samarbeid med Fair.

I Norge dumpes 350 000 datamaskiner hvert år, og det var dette som var grunnen til at Fosseide sammen med Vegard Munthe etablerte Fair for fire år siden. Begge var tidligere gründere av dataselskaper.

– Vi så nærmest et ubegrenset behov for IT på skoler i utviklingsland, forteller Fosseide til digi.no.

Selskapet, som er basert på idealistisk virksomhet, har nærmest doblet seg i budsjett hvert år siden 2002. Med støtte fra UD, Norad og private bedrifter hadde Fair et budsjett på to million i 2005 som vil øke til over fire millioner i 2006, tror Fosseide.

Fair mottar nå brukte datamaskiner fra 50 bedrifter og organisasjoner i Norge. Dette er store arbeidsplasser fra 200 til flere tusen ansatte. Organisasjonen tar også i mot PC-er fra enkeltpersoner.

Samarbeidet med FN kan innebære titusener av PC-er hvert år i nye land som Namibia, Gana og India. Fra før samarbeider Fair med Norad og UD, og er i dag sterkt inne i Eritrea, Zambia, Kenya og Indonesia.

Fair har også avtale med barnehjemsektoren og et barnehospital i Murmansk.

Fosseide anslår at Fair i år vil motta mellom 8 000 til 10 000 brukte datamaskiner. er

Disse blir bygget opp og konfigurert med bruk av fri programvare og operativsystemet Linux fra produksjonssenteret på Storo. Deretter blir maskinene sendt til utviklingsland fullt operative for bruk i skolene.

Fair har i dag rundt 20 ansatte som består av alt fra systemansvarlige, lærere og administrativ personell som håndterer bruk av PC-er. Fair har også lært opp og ansatt lokale krefter som tar seg av brukerspørsmål på PC-er.

– Vi er veldig fornøyd med kvaliteten av datamateriell vi får. De første årene fikk vi mye Pentium 1, mens nå er det i hovedsak Pentium 3 og oppover, forteller Fosseide.

Til toppen