FN: Verdenstoppmøte om det "digitale skillet"

FNs hovedforsamling oppfordrer medlemslandene til å gi penger for at et verdenstoppmøte om det "digitale skillet" reelt kan gjøre IKT tilgjengelig for flertallet.

FNs hovedforsamling oppfordrer medlemslandene til å gi penger for at et verdenstoppmøte om det "digitale skillet" reelt kan gjøre IKT tilgjengelig for flertallet.

Ideen om et verdens toppmøte om informasjonssamfunnet - World Summit on the Information Society - ble vedtatt på en konferanse i verdens teleunion International Telecommunications Union (ITU) i 1998, og bekreftet av ITU-rådet i juli 2000.

I går sendte ITU en pressemelding om et vedtak i FNs hovedforsamling 21. desember 2001, der dette organet slutter seg til initiativet, og gjør generalsekretær og fredsprisvinner Kofi Annan til møtets høye beskytter.

Toppmøtet skal organiseres i to faser, den første i ITUs hjemby Genève i desember 2003, den andre i Tunisia i 2005. Alle FNs medlemsland forventes å delta. Målet er å bidra til å allmenngjøre tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, slik at det digitale skillet innen og mellom nasjonene gradvis brytes ned.

Kofi Annen sier at møtet vil være en anledning for "alle aktører til å utvikle en felles visjon for hvordan det digitale skillet kan overkommes med tanke på å gjøre informasjonssamfunnet virkelig globalt."

Resolusjonen i FNs hovedforsamling ber medlemslandenes regjeringer delta aktivt i forberedelsene foran toppmøte, og ber om at de lar seg representere på "høyest mulig nivå". I tillegg til ITU skal en rekke andre FN- og internasjonale organisasjoner mobiliseres. Resolusjonen ber også om frivillige bidrag til et fond som ITU skal etablere for å støtte toppmøtet, og sikre deltakelse spesielt fra de fattigste medlemslandene.

Som temaer på konferansen nevnes bygging av kompetanse og infrastruktur, hvordan garantere universell tilgang til tjenester i nettet, brukerbehov og så videre.

ITU skal organisere en rekke forberedende møter, hvorav den første holdes i Genève fra 1. til 5. juli i år.

Pressetalsmann Karsten Klepsvik i Det kongelige norske utenriksdepartementet sier til digi.no at han ikke kjenner til initiativet, men ønsker å komme tilbake med opplysninger om hvordan Norge stiller seg.

Til toppen