Fokus Bank ikke helt tilgjengelig for alle

Fokus Bank beklager nå den situasjonen banken har satt sine Mac-brukende nettbankkunder i. Banken kan ikke lenger tilby nettbanktjenester til vel 400 bankkunder, som sist uke ble informert om endringen.

Fokus Bank beklager nå den situasjonen banken har satt sine Mac-brukende nettbankkunder i. Banken kan ikke lenger tilby nettbanktjenester til vel 400 bankkunder, som sist uke ble informert om endringen.

Også det at informasjonen først fant veien til kundene sist uke, beklager Fokus Bank ved kommunikasjonsdirektør Jan Frode Janson.

- Det som har skjedd er at vi mandag lanserte en ny nettbank og samtidig skiftet sikkerhetsløsning. Den løsningen som vi har valgt har vi ennå ikke klart å få til å fungere for Mac-brukerne.

- Vi har ikke gitt opp å finne en løsning, men på grunn av den store usikkerheten rundt dette valgte vi å gå ut til kunder med informasjon, om at nettbanken ikke kom til å virke for Macintosh.

- Dette er noe vi beklager, sier Janson til digi.no.

Han beklager også at informasjonen kom sent noe han sier skyldes at banken i det lengste

håpet å få dette til å fungerere.

Janson vil ikke anbefale andre banker for nettbankkundene.

- Hvilke alternativer anbefaler dere nettbankkundene som ikke kan bruke Fokus nettbank?

- De kundene som vi har vært i kontakt med har fått den statusen du får nå.

- Fokus Bank oppsummerer sine kjerneverdier til å være:"Kompetent, verdiskapende, ordentlig, tilgjengelig og engasjert". Dere kan vel ikke sies å være spesielt tilgjengelig for de av kundene som den stengte nettbanken rammer?

Fokus Bank om seg selv:
Visjon:

"Fokus Bank skal være den beste banken - for kunder, medarbeidere og eiere"

Mål og verdier:

"Vi har en visjon om å være den beste banken for kunder, ansatte og eiere. Med Danske Bank, som er et av Nord-Europas mest velrenommerte og kompetente finanskonsern i ryggen, skal vi klare det."

"Vi er ambisiøse og har klare mål for fremtiden. Vi skal vokse, og vi skal bli blant de ledende aktører i det norske bank- og finansmarkedet."

"Fokus Bank konsernet har valgt noen begreper som skal være leveregler og rettesnor for vår virksomhet. Begrepene er Fokus Banks kjerneverdier: Kompetent, verdiskapende, ordentlig, tilgjengelig og engasjert"

Administrerende direktør Thomas F. Borgen

Kilde: Fokus Bank

- Vi ønsker å være tilgjengelig for alle. Vi beklagelig at de dette det er snakk om ikke er på nett med vår bank.

Janson sier at de kundene som har tatt kontakt med banken etter at den nye nettbankløsningen ble kjent har ønsket nærmere informajon om status for banken.

Fokus Bank har vel 40.000 nettbankkunder og Janson opplyser at cirka en prosent av bankens kunder ikke lenger kan benytte bankens nettbankløsning.

Til toppen