Fokusert tristesse hos 3Com

Etter fem kvartaler med tap og restrukturering, har 3Com fortsatt 1,6 milliarder dollar i reserve. Men det vil ta enda et år før driften kan gå med overskudd.

Etter fem kvartaler med tap og restrukturering, har 3Com fortsatt 1,6 milliarder dollar i reserve. Men det vil ta enda et år før driften kan gå med overskudd.

I kvartalet fram til 1. juni, det fjerde i selskapets avvikende regnskapsår, tapte 3Com 518 millioner dollar, mot 147 millioner dollar i samme periode i fjor. Omsetningen falt til 468 millioner dollar fra 764 millioner dollar, og driften gikk 206 millioner dollar i minus.

Selskapet har med dette tapt penger i fem kvartaler på rad.

Regnskapsåret under ett gir en omsetningssvikt på 35 prosent til 2,8 milliarder dollar, og et tap på 965 millioner dollar mot et overskudd på 675 millioner dollar året før. Den likvide reserven er 1,6 milliarder dollar.

3Com ser ikke for seg noe oppsving i markedet med det første, men holder fast ved at det vil komme pluss innen fjerde kvartal i inneværende regnskapsår. Vilkårene er at etterspørselen etter nettverksprodukter ikke faller ytterligere, og at det lykkes å gjennomføre de planlagte kostnadsreduksjonene, som i februar førte til oppsigelse av 40 prosent av staben.

Produkter utenfor fokusområdene - nettverkutstyr for mellomstore kontorer, nettkort for PC-er og Internett-utstyr for mobile operatører - er forlatt, blant annet Internett-radioen Kerbango. Nye produkter innen fokusområdene er varslet, med bedre ytelse og tilsvarende høyere priser og marginer. Rykter om ytterligere oppsigelser ble avvist da kvartalstallene ble lagt fram.

Til toppen