Føler enkelte tele-aktører overdramatiserer i mediene

- Enkelte teleselskap presenterer et mindre dramatisk bilde av situasjonen overfor departementet enn overfor mediene, sier ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum til digitoday.no.

- Enkelte teleselskap presenterer et mindre dramatisk bilde av situasjonen overfor departementet enn overfor mediene, sier ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum til digitoday.no.

- Departementet tar ikke noen intativ overfor telebransjen på grunn av medieoppslag, sier Eva Hildrum til digitoday.no. Hun vil ikke si hvilke aktører som har en tendens til å lyde mer dramatisk i sine samtaler med journalister enn andre, men sier hun leser aviser.

- En blir kynisk i denne jobben, sier hun og legger til at innholdet skal være "svært dramatisk" før hun reagerer på aktørenes uttalelser i media.

Så langt har ingen av de fire selskapene som sitter med hver sin UMTS-konsesjon bedt departementet om utsatt utbyggingsfrist. Tvangsmulkt og i verste fall inndraging av konsesjon venter de som ikke oppfyller konsesjonen.

Hildrum sa på en pressekonferanse mandag ettermiddag at en følger med på hva som skjer på området, men at departementet ikke har tatt noe initiativ, like lite som operatørene, for å endre på konsesjonsvilkårene.

- Konsesjonene ligger fast, sier hun.

- Konsesjonen definerer hvilke samarbeid som kan komme på tale. Vi vil følge dette veldig nøye, legger hun til.

Statsråd i Samferdselsdepartementet, Terje Moe Gustavsen understreket at det er sterke aktørinteresser med i dette spillet, som ukritisk blir referert i mediene.

- Hvis jeg måtte velge ville jeg heller ha et helt nett i et halvt år uten brukere enn et halvt nett et helt år med brukere, sa han.

Moe Gustavsen ville ikke kommentere spørsmålet om en ville se velvillig på et forslag på å slå sammen to konsesjoner, annet enn at slikt må det søkes om.

- Jeg svarer ikke på hypotetiske spørsmål, sa Gustavsen som et direkte svar på spørsmålet.

- Vi leser aviser vi også. Det gjør også aktørene. Dette er et helt åpent spill, la han til.
Post- og teletilsynet har ennå ikke avgjort størrelsen på de bøtene som kan komme på tale for de aktørene som ikke klarer konsesjonsforpliktelsene. Tilsynsdirektør Willy Jensen sa dessuten at en vil følge opp med en tettere kontakt med kollegene i Portugal: Første del av de portugisiske mobilnettene skal være klart 21. november.

Til toppen