Følg Microsoft-saken direkte på Internett

Monopol-saken mot Microsoft ruller videre. Du kan følge med på Internett når Microsofts advokater skal stoppe oppdelingen selskapet er dømt til.

Etter en lang pause, møtes nå partene i monopol-rettssaken mot Microsoft sammen igjen.

Microsoft er dømt til å dele opp selskapet og har nå kommet til første anke-trinn.

Ankeinstansen tok selv initiativet til direkte overføring av lyden fra forhandlingene. Hittil er www.ABCNEWS.com og www.c-span.org pekt ut som kilder. Antakelig vil flere nettsteder få anledning til å videreformidle høringen på direkten.

Sju dommere skal stille spørsmål til Microsofts og myndighetenes advokater. Høringen følger en nøy oppsatt tidsplan. Mandag vil hver av partene få 75 minutter på spørsmål knyttet til Microsofts påstått ulovlige håndtering av Windows-monopolet, og 45 minutter på sammenslåingen av Windows og Internet Explorer, skriver amerikanske medier.

Tirsdag vil hver få 15 minutter på de påståtte forsøkene på å utnytte Windows-monopolet til å bedre stillingen i andre markeder, 45 minutter på forslaget om å splitte opp Microsoft og andre straffetiltak, og 30 minutter på spørsmål knyttet til dommer Thomas Penfield Jacksons håndtering av rettssaken og hans medieutspill den siste tiden.

Partene hadde selv innstilt på ikke å diskutere Jacksons opptreden, men ankedommerne fant ut at det likevel var nødvendig. Observatører sitert i amerikanske medier mener at ankeinstansen har mistet tillit til Jackson og kan oppfattes som tvilende til hans oppfatning av monopolsakens faktiske forhold.

Ekspertene sier videre at sannsynligheten nå taler for at Microsoft får medhold, og at det vil være opptil Bush-regjeringen å avgjøre om de akter å anke videre til Høyesterett når ankeinstansen offentliggjør sin kjennelse en gang i april eller mai.

Til toppen