Folk jobber lite hjemmefra

Nye tall viser at bare et fåtall jobber hjemmenfra og de gjør det ikke mye.

Nye tall viser at bare et fåtall jobber hjemmenfra og de gjør det ikke mye.

Under dotcom-årene var hjemmekontor en av de mest omtalte trendene. For med bredbånd ville stadig flere kunne jobbe hjemmefra. Telependling reduserer blant annet bilkøene og behovet for store lokaler.

Først nå har store deler av befolkningen i den vestlige verden fått bredbånd, men nå kommer det tall på bordet fra Gartner som viser at bare de færreste jobber jevnlig hjemmenfra. Det er bare i USA dette er ganske vanlig.

I følge Gartner jobber 2,8 prosent av verdens yrkesaktive befolkning hjemmenfra minst åtte timer i måneden. Og dette vil ikke vokse til mer enn 3,3 prosent i løpet av 2008.

Det er USA som veier tungt i statistikken: I USA jobber 23,6 prosent av de alle sysselsatte hjemmenfra minst åtte timer i måneden. 9,2 prosent jobber minst åtte timer i uken.

Tallene gjenspeiler nok både forskjeller i amerikansk jobbkultur og hvor mye mer amerikanere pedler. For i Vest-Europa jobber bare 14,5 prosent av de alle sysselsatte hjemmenfra minst åtte timer i måneden. 5,6 prosent jobber minst åtte timer i uken.

Og bruken av hjemmekontor vokser heller ikke fort, selv om bredbåndsdekningen øker fort.

Den største bremsen på bruken av mer hjemmekontor er ledelsens motvilje til å legge vekt på oppnådde mål og ikke tidsforbruk. Bruken av hjemmekontor forutsetter et høyt nivå at tillitt mellom ledelsen og de ansatte, men når dette er til stede kan hjemmekontor øke effektiviteten.

Til toppen