Folkeportalen krever nye standarder

Det haster med integrasjonsstandarder for Meyers folkeportal, mener Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

Det haster med integrasjonsstandarder for Meyers folkeportal, mener Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

Allerede 1. juli forespeiler moderniseringsminister Morten Andreas Meyer at vi skal få vår egen borgerportal, med alle offentlige tjenester samlet på en side. Via en «min side»-funksjon på nettstedet norge.no skal privatpersoner og næringsliv kunne kommunisere med alle relevante offentlige instanser.

Det er et svært ambisiøst prosjekt med tanke på at statlige etater, kommuner og øvrig forvaltning bruker i dag helt forskjellige systemer, og disse må koordineres for en felles offentlig IT-arkitektur.

Administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega understreker at skal minister Meyer klare et slikt ambisiøst prosjekt innen tidsfristen, må det på plass standarder for offentlig kontor.

– Den første store testen på ministerens lederskap er om han hurtig klarer å innføre en felles integrasjonsarkitektur. Dersom han ikke gjør det, kan Meyers portalprosjektet ende med lansering av en kostbar og gammeldags portal, hvor mange av de viktigste tjenestene mangler på grunn av store integrasjonskostnader, advarer Eriksen.

Han understreker at moderniseringsdepartementet må definere en overordnet IT-arkitektur for samhandling i det offentlige.

Departementet må først og fremst spesifisere en felles tjenesteorientert IT-arkitektur, som er basert på bruk av XML og de internasjonale standardene for webtjenester («web services»). Det vil gi bedre interoperabilitet mellom alle nye IT-løsninger som utvikles, eller kjøpes inn av det offentlige.

Innføring av felles standarder vil gjøre det mulig for statlige etater og kommuner å forberede integrasjonen med den offentlige publikumsportalen allerede i høst, slik at portalen har mange tjenester tilgjengelig ved lanseringen 1. juli.

Det finnes i dag langt over 100 web-standarder, men mange er ikke modne og stabile nok. Eriksen mener derfor at departementet må kreve at alle IT-løsninger følger de viktigste grunnleggende webtjenestestandardene, som er SOAP, WSDL, UDDI og XML Schema.

Sikkerhet er en sentral forutsetning for samhandling. Derfor må også de webtjenesterelaterte sikkerhetsstandardene på plass snarest, som WS-Security, XML Encryption, XML Signature, XMKS (XML Key Management Specification), SAML (Security Assertion Markup Language) og XACML (eXtensible Access Control Markup Language).

– Det fins stor valgfrihet i hvordan disse standardene implementeres. Dette kan bli et stort problem hvis ikke standardkravene innføres som en samlet helhet, mener Eriksen.

For å sikre interoperabilitet fra første dag, må standardene innføres som en integrert totalpakke i henhold til spesifikasjonene fra Web Services Interoperability Organization (WS-I) som er WS-I Basic Profile og WS-I Basic Security Profile.

Innføring av felles standarder vil også la private bedrifter integrere sine systemer med IT-systemene i det offentlige.

I tillegg bør moderniseringsministeren lansere et mer omfattende sett av standarder. Men det som haster nå er integrasjonsstandardene, understreker Eriksen.

Det er beslutning om innføring av de åpne, etablerte webtjenestestandardene som bør skje umiddelbart. Definisjonen på dette er at standarden er både forvaltet av, og godkjent av de to internasjonale standardiseringsorganisasjonene W3C og OASIS.

Til toppen