Folksam starter nettbank?

Det svenske forsikringsselskapet Folksam vurderer å starte egen nettbank i løpet av kort tid.

Vår Bank og Forsikring's svenske kollega Folksam vurderer å starte egen nettbank. Folksam er ett av Sveriges største forsikringsselskaper, med totalt 4 millioner kunder, hvorav 1.5 millioner også er LO-medlemmer.

- Forsikringsselskapet Folksam har over 4 millioner kunder, noe som skulle lette etableringen av banken, sier Lars Lönnquist, direktør for Folksam tjenestemannsforbund, til IDG.

- Vi har blant annet tittet på gevinstene som bankene tar ut i dag, og tror at det finnes en åpning for et kundeeiet alternativ, avslutter Lönquist til IDG.

Lönnquist antyder at Folksam vil satse på et delvis nytt konsept, men vil ennå ikke avsløre hvordan bankvirksomheten vil se ut. Men tjenestetilbudet må være omfattende for å tiltrekke kunder.

Saken skal opp til styrebehandling om kort tid.

Vår Bank og Forsikring, eid av LO, har allerede etablert egen nettbank.

Til toppen