Fond for mer fransk på Internett

49 land i verden har fransk som offisielt språk, og 100 millioner mennesker verden over snakker fransk. Mange av dem befinner seg i den tredje verden, der telefontettheten er to linjer per 100 innbyggere. Det grelleste eksempelet er det tidligere Zaire, der 44 millioner mennesker disponerer 30.000 telefonlinjer, hvorav to tredeler er ute av drift, ifølge Newsweek. Derfor trengs det en utstrakt investering i infrastruktur.

Et annet problem er at engelsktalende er relativt sett langt mer aktive på web enn fransktalende. Ifølge Le Figaro ble det på konferansen lagt fram tall som viste at 60 prosent av webstedene i verden er på engelsk, bare seks prosent på fransk.

Et tredje problem er at franskmennene selv er mindre ivrige enn andre fransktalende. Den kanadiske provinsen Québec representerer bare fem prosent av verdens fransktalende befolkning, men har 30 prosent av verdens franskspråklige websteder.

En av årsakene kan være at det franske televerket France Télécom møter seg selv i døra. 6,5 millioner Minitel-terminaler genererer år om annet en omsetning på ni milliarder FF, langt mer enn det som kan forventes gjennom Internett, der informasjon jo stort sett er gratis for brukeren.

Konferansen ga sin prinsipielle tilslutning til fondet som vil kunne motta både private og offentlige bidrag. En formell beslutning vil komme på et møte av frankofone stats- og regjeringssjefer, som skal holdes i Hanoi i Vietnam i november.

Til toppen