For dårlig informasjon om strålingsfare

Helsedirektoratet lover bedring, i samarbeid med andre offentlige institusjoner.

For dårlig informasjon om strålingsfare

Helsedirektoratet lover bedring, i samarbeid med andre offentlige institusjoner.

Oslo (NTB): Helsedirektoratet mener informasjonen om helsefarer ved elektromagnetisk stråling har vært for dårlig. Nå vil de bedre informasjonen i samarbeid med Statens strålevern og Folkehelseinstituttet.

I dag er det forbrukerne selv som har ansvar for å skaffe seg informasjon om mulige skadevirkninger ved elektromagnetisk stråling, skriver Ny Tid.

Forsker Dag Slettemeås ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) etterlyser en klarere informasjonsstrategi som når ut til alle brukergrupper.

– Informasjonsbehovet hos forbrukerne når det gjelder mulig helserisiko og anbefalt bruk av mobiltelefon og andre trådløse løsninger er stort, sier medie- og teknologiforskeren.

Helsedirektoratet er enig, og vurderer sammen med Statens strålevern og Folkehelseinstituttet å utarbeide en felles veileder for kommunene. En slik veileder vil kunne hjelpe kommunens helsetjeneste med å gi råd og veiledning om elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk, basestasjoner og kraftledninger.

– Mulige helseeffekter knyttet til elektromagnetisk stråling har i vår teknologiske hverdag vist seg å skape stor usikkerhet i befolkningen. Det må vi ta på alvor, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratets avdeling for miljø og helse, Ole Trygve Stigen.

Helsedirektoratet mener man må bestrebe en så lav stråling som mulig, særlig overfor barn både hjemme, på skoler og i barnehager. Stigen innrømmer at informasjonen til nå ikke har vært god nok.

– Informasjonen har ikke vært enhetlig nok og ikke vært kommunisert godt nok ut til folk. Det vil vi nå gjøre noe med, sier han.

    Les også:

Til toppen