For få web-adresser

The Internet Society (IS) har trukket sin støtte til å opprette flere navn for toppdomener på Internett, parallelt med navn som "com", "gov" og "edu", og har istedet foreslått å opprette en komiteè på ni medlemmer som komme med et nytt forslag.

The Internet Society (IS) har trukket sin støtte til å opprette flere navn for toppdomener på Internett, parallelt med navn som "com", "gov" og "edu", og har istedet foreslått å opprette en komiteè på ni medlemmer som komme med et nytt forslag.

Det er et stadig økende antall konflikter om retten til spesielle navn på Internett, som gjorde at forlaget om flere topp-domeneadresser på Internett ble lansert.

Mange bedrifter som ønsker å markedsføre seg på Internett vil gjerne ha enkle adresser som folk husker. Ofte er disse adressene opptatt av andre bedrifter eller privatpersiner. Flere navnekonflikter har dukket opp i kjølvannet av dette. Blant annet måtte MTV til rettsalen for å få til et forlik med en av sine egne ansatte som hadde kjøpt rettighetene til "mtv.com".

Alle web-sider har sin ulike adresse, som ender på to eller tre bokstaver. The Internet Society som har bidratt til utvikling av ulike Internett-standarder støtter ikke lenger forslaget fra august om å etablere 150 nye topp-domenenavn, men mener likevel at problemet må ses nærmere på av en spesielt oppnevnt komiteè.

Til toppen