For kompliserte priser hos Microsoft

ERP-analytiker Bo Hjort Christensen mener Microsofts økonomisystemer svekkes av en overkomplisert prismodell.

ERP-analytiker Bo Hjort Christensen mener Microsofts økonomisystemer svekkes av en overkomplisert prismodell.

Markedet for økonomisystemer og annen ERP-programvare er i stor endring. Prisene presses ned, men ikke hos alle aktører. Det må kundene ha med seg når de skal velge leverandør, påpeker ERP-analytiker Bo Hjort Christensen.

Christensen skal sammen med Siviløkonomforeningen 31. mai og 1. juni avholde konferansen «Moderne ERP-systemer 2005» . Konferansen er en av de tyngste IT-samlingene i Norge. Den rettes mot leverandørene og ERP-kunder.

Christensen, som også er studierektor på BI, har oppdatert sin store statusrapport for det norske ERP-markedet.

Han mener at en av de viktigste endringene i det norske ERP-markedet er de økende forskjellene på hvordan pakkene prises.

Christensen påpeker noen klare endringer:

– Forskjellen øker. I den ene enden av skalaen finner vi nå SAP og Oracle, mens den tredje store internasjonale aktøren i det norske markedet, Microsoft, er på den andre, mener Christensen.

Han forklarer:

– SAP og Oracle er det ene ekstrempunktet i markedet. Du betaler en høy pris og får en helt sinnssvak samlepakke med absolutt alt du trenger av ERP-programvare, mener Christensen. – På denne måten gir SAP og Oracle kundene langt på vei en forsikring mot tilleggsregninger i fremtiden.

Han påpeker at alt for mange aktører fremdeles selger sine løsninger gjennom alt for kompliserte modeller med biter og regler som gjør det vanskelig å regne ut sluttprisen.

Christensen mener at Microsofts Axapta og Navision-tilbud er de verste eksemplene.

– Microsoft tar betalt for hver tilleggsmodul og krever også betaling for volumet av transaksjoner. I tillegg skal de for eksempel ha mer betalt når du legger til flere dimensjoner i kontoplanen eller hvis du skal ha brukere som har menyer med et annet språk, forteller han.

Han mener dette skaper usikkerhet om den endelige prisen.

– Ofte vet man ikke om alt man har behov for og utvider underveis. Det er nesten umulig å regne ut hva Axapta vil koste deg over tid.

– Forskjellige kunder har behov for forkjellige tilbud, mange vil ikke ha alt, svarer Gustav Line, sjef for Microsofts ERP-produkter her i Norge. – For å fange opp noe av dette lanserte vi et komplett fastpristilbud på Navision for et år siden.

Christensen påpeker også et annet usikkerhetsmoment når man skal velge ERP-leverandør som påvirker regnestykket dramatisk.

– Alle krever en oppstartspris og en prosentvis årlig vedlikeholdspris, men hvordan den siste beregnes varierer. Noen leverandører beregner den ut i fra listepris, mens andre lar deg slippe unna med en prosentsats regnet ut fra rabattert, fremforhandlet pris, påpeker han.

Til tross for at prisene har falt i ERP-markedet de siste årene, har noen leverandører, blant annet Intentia satt opp prosentsatsen for den årlige vedlikeholdsavgiften. Bransjestandard er 16-17 prosent, mens Intentia-kunder må ut med 21 prosent.

Til toppen