For kyst og bredbånd

Med rot i et folkelig opprør på Nordlandskysten og med Steinar Bastesen som frontfigur har Kystpartiet klart å etablere seg i norsk politikk. Kyst er sentralt, men partiet mener også at alle elever i skolen skal ha hver sin datamaskin.

Kystpartiet ble startet 1. februar 1999 og overtok for det tidligere Tverrpolitisk Folkevalgte/Kystpartiet som ble etablert i Nordland for å få den tidligere Høyremannen, Steinar Bastesen, inn på Stortinget ved Stortingsvalget 1997 på en uavhengig liste. Det lykkes.

Den tidligere hvalfangeren er da også en av de viktigste grunnene til at partiet ikke har avgått ved døden, noe som vanligvis skjer med små partier som kommer i Stortingsposisjon. Etter en overgang fra Senterpartiet teller gruppen nå to representanter, og ifølge meningsmålinger er to nye representanter fra Nordland og Troms innen rekkevidde.

Siden partiet handler mest om kyst er det begrenset hva en finner av IT-politisk manifent i partiprogrammet, men noe kan en spore opp i hovedsak som målsetninger innenfor fire områder; skole, næringsliv, kultur og samferdsel.

Kystpartiet mener for eksempel at alle skoler skal tilrettelegges for Internett, og skriver videre "...og det er et mål at alle elever skal ha hver sin PC. Lærebøker på Internett vil da kunne erstatte flere av dagens lærebøker. Fremtiden er digital, og det må gjenspeiles i skolen. Gjennom Internett og fjernundervisning kan færre lektorer undervise flere elever. I en tid med mangel på høykvalifisert arbeidskraft, er det viktig at vi bruker arbeidskraften rasjonelt. Fagskoler skal være utdanningsinstitusjoner tilpasset det lokale næringsliv og med en fagbredde som styrker kompetanse- og næringsutviklingen i regionen. Det økonomiske ansvar for fagskolene må deles mellom stat og lokalnivå."

Partiet mener at moderne IT-løsninger må tas i bruk for å desentralisere offentlige arbeidsplasser i betydelig større grad enn tilfellet er i dag. Det er en kjent sak at antall offentlig ansatte i staten er betydelig høyere i prosent av befolkningen i Oslo enn for eksempel i Nordland. Dette mener Kystpartiet skal løses med å flytte på de offentlige stillingene som både letter trykket på pressområdene, og bidrar med arbeidsplasser, og partiet mener resultate blir en mer effektiv administrasjon og drift.

Kystpartiet vil beholde almenkringkasteren NRK, som partiet mener er vesentlig for "at vi skal kunne ivareta vår identitet, norsk kultur samt våre to skriftspråk og samisk". Videre vil partiet etablere et digital-TV nett; "En snarlig overgang til digital-TV vil føre til at hele landet får inn flere fjernsynskanaler enn i dag. Vi ser klare fordeler ved at andre kulturer og språk på denne måten kommer hjem til folk. Men det er også betenkeligheter. Blant annet kan den voldsomme konkurransen føre til at kvaliteten på NRK's program synker og at undervisningsprogram i for stor grad blir fraværende."

Bredbånd vil Kystpartiet ha gjort tilgjengelig for alle; "Kystpartiet går inn for snarlig overgang til digital-TV samt at Bredbandnettet må gjøres tilgjengelig i distriktene. Hele folket skal ha bredbånd."

Til toppen