- For lavt ambisjonsnivå på IT-Fornebu

Både Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI reagerer på at Nærings- og handelsdepartementet har begrenset seg i sine rammebetingelser til IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Både Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI reagerer på at Nærings- og handelsdepartementet har begrenset seg i sine rammebetingelser til IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Torger Reve er rektor ved Handelshøyskolen BI. Ifølge det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire skal han ha forfattet et brev til Stortingets næringskomité der han uttrykker skuffelse over begrensningene som er lagt på forskning og utdanning ved det planlagte senteret.

Han har reagert på at det hurtigarbeidende utvalget til Emil Spjøtvoll, forøvrig en rektorkollega fra NTNU, har begrenset aktiviteten til kun å gjelde dokotorgradstudier og hovedfagsoppgaver.

"Norsk næringsliv trenger IT-kompetanse på alle nivået, også tilpasset små og mellomstore bedrifter. Det er derfor utilstrekkelig å begrense virksomheten på Fornebu til hovedfags- og dokotorgradsnivå", skal rektoren ha skrevet i sitt brev.

Rektor ved Høgskolen i Oslo, Steinar Stjernø, mener at innstillingen fra næringsminister Lars Sponheim bærer preg av en sterk motvilje mot satsing på IT-området i Oslo-regionen.

- Både Spjøtvoll-utvalget og næringsministeren legger opp til en småskåren løsning der verken størrelsen på arealene eller antallet studieplasser er i samsvar med behovet for arbeidskraft i IT-bransjen, sier han til Newswire.

Høgskolen i Oslo har også sendt et brev, men de har stilet det til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

De har fremmet diverse forslag til etablering av studieplasser på IT-Fornebu. Ifølge det nåværende forslaget til departementet er det satt av rundt 30 boliger til gjesteforskere og 200 studenthybler, dvs. 10.000 kvm til utdanning og forskning.

Høgskolen mener at det vil kunne bli 700 studieplasser og ett av ønskene er å etablere en sivilingeniørutdanning i hovedstaden i samarbeid med Universitetet i Oslo. I forslaget fra departementet er da også sivilingeniørutdanning nevnt spesifikt som et alternativ.

Til toppen