– For lite til at det gjør noen forskjell

Men Per Morten Hoff i IKT-Norge gir også ros til regjeringens nye IKT-bevilgninger.

– For lite til at det gjør noen forskjell
Per Morten Hoff velger å gi regjeringen både ris og ros for forslaget til Statsbudsjett 2015. Bilde:

IKT-Norge med generalsekretær Per Morten Hoff i spissen mener at bevilgningene på drøyt 500 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er utilstrekkelig til at regjeringen når sine egne mål.

– Det smøres for tynt utover til å gjøre noen forskjell, sier han til digi.no. – Summen på 500 millioner er for liten.

IKT-Norge ønsker derfor at Stortinget gjør regjeringens budsjettforslag mer offensivt innen IKT.

På den positive siden nevner Hoff utvidelsen av Skattefunn, hvor regjeringen utvider foretakenes fradragsmuligheter for forskning og utvikling i foretakene. Beløpsgrensen for kostnader til egenutført FoU foreslås økt fra 8 til 15 millioner kroner, mens beløpsgrensen for kostnader til innkjøpt FoU foreslås økt fra 22 til 33 millioner kroner.

– IKT-næringen vil forsyne seg godt av dette, sier Hoff.

Selv om lettelser i den statlige formueskatten på 0,25 prosentenheter er omstridt, mener Hoff at det er et bra tiltak for IT-gründere.

Selv om regjeringen kutter kraftig i subsidiene til bredbåndsutbygging, mener Hoff at regjeringens erklæring om å fjerne hindre for bredbåndsutbygging er viktigere.

– Det vil kunne fjerne crazy graveregler i mange kommuner.

Derimot er Hoff skuffet over at det ikke tas større grep innen digitale læremidler. IKT-Norge mener at det det bær opprettes et digitalt læremiddelfond på minst 50 millioner kroner som setter av penger til kjøp av digitale læremidler, og med det utgangspunkt at skolene får tilbakebetalt 50 prosent av investeringene ved kjøp av digitale læremidler i markedet. Hoff nevner også det uheldige ved at det er moms på digitale læremidler, men ikke på bøker.

Hoff gleder seg også over forslaget til nøytral merverdiavgift i statlig sektor. Dette fordi statlige virksomheter ofte konkurrerer med private om salg av tjenester, men kan selge disse uten merverdiavgift.

– Dette er en viktig sak for konkurranseevnen til våre medlemmer, sier Hoff.

Han avslutter med å fortelle at han hadde ventet et mer ekspansivt budsjett for hva vi skal leve av i framtiden, i stedet for stadig å øke tilskuddene til gamle næringer som ikke greier seg uten.

I en separat kommentar til digi.no sier Heidi Arnesen Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge, at organisasjonen mener at bevilgningen på en halv milliard er sandpåstrøing og for lite til å nå totalmålene om effektivisering. IKT-Norge mener det derfor må stilles digitalkrav til den økte overføringen på 6,2 milliarder kroner til kommunene.

Les mer om: