For mange kokker

Det danske mobilmarkedet er det eneste med fire aktører noe som gjør konkurransen om kundene hardere enn i noe annet nordisk mobilmarked.

Det danske mobilmarkedet er det eneste med fire aktører noe som gjør konkurransen om kundene hardere enn i noe annet nordisk mobilmarked.

Det er fem store eiere inne på det danske mobilmarkedet. Amerikanske Ameritech eier 42 prosent av Tele Danmark som eier Tele Danmark Mobil, Bell South og Store Nord, som eier henholdsvis 46 og 54 prosent av mobilselskapet Sonofon, mens Telia eier Telia Danmark og France Telecom eier 54 prosent i Mobilix.

Det er Mobilix som har gjort det skarpest i det danske markedet det siste halvannet året i forhold til utgangspunktet, blant annet med god hjelp av kontantkort, som nå utgjør halvparten av selskapets kundemasse som igjen utgjør vel 12 prosent av totalmarkedet i Danmark.

Det siste året har det gått mange rykter rundt mulige oppkjøpsforsøk av mobilselskapet Sonofon, der eierne har signalisert lyst til å selge om prisen er korrekt.

Danmark Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Tele Danmark 03.92 1.150.000 11 % 45 %
Sonofon 03.92 850.000* 21 % 35 %
Mobilix 03.98 285.000** 256 % 12 %
Telia DK 01.98 175.000 59 % 8 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

*=sept99

**=nov99

Til toppen