For sent å uskadeliggjøre år 2000-bomben

- Mangelen på programmerere kan bety at det allerede er for sent å løse år 2000-problemet i Europa. Dette gjelder både for industrien og offentlige sektor, sier Cap Geminis Geoff Unwin til Financial Times.

- Mangelen på programmerere kan bety at det allerede er for sent å løse år 2000-problemet i Europa. Dette gjelder både for industrien og offentlige sektor, sier Cap Geminis Geoff Unwin til Financial Times.

Unwin uttrykker økende bekymring over at ledere i industrien og europeiske styresmakter ikke tar problemet alvorlig nok. Europa ligger et godt stykke bak USA i å møte problemet.

- Selv om alle tilgjengelige ressurser blir rettet mot problemet, vil de ikke kunne løse det innen år 2000. Dataindustrien har rett og slett ikke den kapasiteten som behøves, sier Unwin. Allerede nå rapporterer bedrifter at de har problemer med å skaffe nok arbeidskraft.

-Dette vil medføre at lønningene vil heves og prisene vil øke fordi vi ikke kan kan skaffe nok folk, sier Unwin. Han tror imidlertid selskaper i den private sektoren, spesielt innen finansielle tjenester, vil betale det som kreves og få løst problemet.

-Taperne vil bli offentlig sektor og de mindre firmaene som ikke har så sterke finansielle muskler. Sannsynligvis vil det offentlige komme bakerst i køen, spår Unwin.

-For å håndtere kapasitetsmangelen må selskaper som normalt er konkurrenter, dele ressursene, sier Cap Gemini-toppen, som nå vil starte en kampanje der han blant annet oppfordrer investorer til å forhøre seg om hva firmaene gjør for å løse problemet.

Til toppen