For snever holdning til e-handel

Norske bedrifter ligger middels an i e-handel, men holdningen er for snever og tenkingen for lite strategisk. Det viser en nordisk undersøkelse gjennomført av Market Visio i samarbeid med Computer Associates.

Norske bedrifter ligger middels an i e-handel, men holdningen er for snever og tenkingen for lite strategisk. Det viser en nordisk undersøkelse gjennomført av Market Visio i samarbeid med Computer Associates.

Undersøkelsen bygger på et utvalg av de 500 største bedriftene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 43 norske bedrifter er med.

Helene Eriksson fra det finske analyseselskapet Market Visio presenterte undersøkelsen for norske journalister. Hun mener den bør betraktes som "forholdsvis representativ". Undersøkelsen skiller ikke mellom e-handel mellom bedrifter og e-handel mellom bedrift og forbruker. Som kjent er e-handel mellom bedrifter den formen som i dag genererer størst omsetning.

Andelen bedrifter som driver elektronisk handel, eller som tenker å gjøre det om seks måneder - fra da spørsmålene ble stilt for omlag to måneder siden - viser at Norge ligger noenlunde midt på treet. Tabellen viser noe annet også: Rangeringen av land etter hvor mange som faktisk driver e-handel i dag er den samme som rangeringen etter hvor mange som tenker å innføre det innen et halvt år.

Eksemplets makt er med andre ord stort.

Jo flere som gjør det, desto flere vil gjøre det. Vi er med andre ord helt i begynnelsen på den berømte liggende S-kurven for innføring av ny teknologi, og når stigningen er brattest ved 33 prosent, bekrefter det at det endelige taket kan ligge svært høyt.

Andel bedrifter som... ... driver med e-handel i dag ... vil drive med e-handel om seks måneder (av de som ikke gjør det i dag)
Norge 28 % 19 %
Sverige 33 % 22 %
Danmark 25 % 16 %
Finland 20 % 12 %

Ekspertene peker på at elektronisk handel, for å bli virkelig effektiv, må integreres med bedriftens øvrige forretningssystemer. Dette er spesielt viktig i e-handel mellom bedrifter, siden man da realiserer en mer fullverdig gevinst. Her er Norge overraskende på jumboplass.

Andel bedrifter som har eller vil ha elektronisk handel... ... og som tar sikte på å integrere e-handel med øvrige forretningssystemer
Norge 54 %
Sverige 69 %
Danmark 76 %
Finland 87 %

Innsamling av kundeinformasjon fra nettstedet er både en mulig forløper til e-handel, og en opplagt funksjon i en e-forretning. Her ligger Norge på andre plass, men kommer til å havne sist om seks måneder. Dette er nok et symptom på at man ikke tenker integrert og dermed heller ikke strategisk - og følgelig risikerer å bli akterutseilt selv om man i utgangspunktet er tidlig ute.

Andel bedrifter som samler kundeinformasjon fra nettstedet... i dag om seks måneder (av de som ikke gjør det i dag)
Norge 58 % 22 %
Sverige 55 % 45 %
Danmark 65 % 58 %
Finland 54 % 32 %

Bruken av kundeinformasjon virker også noe tradisjonell i Norge. 53 prosent av norske bedrifter sier de bruker det i dag til direkte markedsføring, 41 prosent bruker det til salgsprognoser og 38 prosent til kundesupport. Hvis undersøkelsen gjenspeiler de virkelig hensiktene, klatrer support opp til andreplass om et års tid med en andel på 56 prosent, mens 64 prosent vil bruke kundeinformasjon som underlag for direkte markedsføring og 53 prosent vil anvende det til salgsprognoser.

Et siste interessant trekk som bekrefter inntrykket av at norske bedrifter ikke tenker seg e-handel som et helhjertet satsingsområde, er svarene på spørsmålet om man tenker på å kjøpe spesielt innrettede tjenerprodukter.

Andel bedrifter som tenker å investere i spesielle e-handelsprodukter I dag Innen seks måneder (av de som ikke gjør det i dag) forventet andel om seks måneder
Norge 21 % 46 % 57 %
Sverige 39 % 36 % 61 %
Danmark 31 % 45 % 62 %
Finland 50 % 33 % 67 %

I forhold til andre grensesnitt mot e-handel enn vanlige PC-er er Norge heller frampå:

Andel bedrifter som vurderer alternative grensesnitt WAP (Internett over mobiltelefon) SMS (tekst over GSM) lommemaskiner
Norge 35 % 19 % 19 %
Sverige 23 % 15 % 8 %
Danmark 18 % 25 % 8 %
Finland 39 % 22 % 27 %

Les også hva sjefen i analyseselskapet Bathwick, Jonathan Steel tidligere i dag uttalte om Norges plass i den europeisk Internett-handelen.

Til toppen