Forbannet på Telenor

Riksnett har satt 30 mann i arbeid med å redusere antall noder til maksimalt 20. Arbeidet startet umiddelbart etter at Riksnett fikk beskjed om at den nye prisstrukturen fra nyttår gjør lokaltakstområdene mye større. Daglig leder i selskapet, Rolf Larsen, sier til digi:tele at han er forbannet på Telenor som han mener forfordeler seg selv ved å sitte på informasjon så lenge.

Riksnett har satt 30 mann i arbeid med å redusere antall noder til maksimalt 20. Arbeidet startet umiddelbart etter at Riksnett fikk beskjed om at den nye prisstrukturen fra nyttår gjør lokaltakstområdene mye større. Daglig leder i selskapet, Rolf Larsen, sier til digi:tele at han er forbannet på Telenor som han mener forfordeler seg selv ved å sitte på informasjon så lenge.

- Selskapet har sittet med informasjon om det nye takstsystemet lenge, mens vi som konkurrerer med selskapet får en måneds varsel før det nye systemet etableres. Dermed har de kunnet planlegge sin egen nodestruktur lenge som landets største leverandør av Internett-aksess, sier Rolf Larsen til digi:tele.

Larsen mener selskapet burde ha hatt seks måneder for å kunne optimalisere nodestrukturen sin. Nå har Riksnett satt alle kluter til for å kunne sitte med så godt som full dekning av alle lokaltakstområder når de nye teletakstene trer i kraft fra 1.1.97.

- Vi har beregnet at vi har behov for mellom 15 og 20 noder for å få så god dekning vi kan sette opp på de få ukene vi har fått, sier han.

Det er bare den korte tidsfristen Telenor gir sine konkurrenter Larsen er i harnisk over. Ellers mener han at de nye teletakstene med større områder for laveste teletakst er positivt. - Dette forenkler nodestrukturen og gjør det hele mer kostnadseffektivt, og det er bra.

Riksnett har som mål å ha den nye nodestrukturen oppe ved nyttårstider. I tillegg vil selskapet beholde mellom 70 og 80 fastlinjenoder for å kunne yte best mulig tjenester til bedriftsmarkedet.

- Vi opplever å få slag på slag fra Telenor som vet å utnytte sin monopolsituasjon, sier Rolf Larsen, som mener at kontrollorganene har gjort en dårlig jobb i å kontrollere Telenors markedsmakt.

Til toppen